uutiset / 15.03.2021

Kansalaiset: Julkisiin tilastoihin luotetaan eniten, ajatushautomoiden tutkimuksiin vähiten

Valtaosa suomalaisista pitää julkisten tahojen tuottamia tilastoja (esim. Tilastokeskus) yhteiskunnasta erittäin tai melko luotettavina (82 %). Neljä viidestä (80 %) luottaa myös valtion tutkimuslaitosten tuottamiin tutkimuksiin (esim. THL, VATT). Vähiten luottamusta on ajatuspajojen ja -hautomoiden tutkimuksiin, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Valtaosa arvioi vähintään melko luotettaviksi yliopistojen ja korkeakoulujen yhteiskunnalliset ja taloudelliset tutkimukset (77 %) sekä kaupunkien ja kuntien tilastot (70 %). Yli puolet (53 %) luottaa etujärjestöjen ylläpitämien tutkimuslaitosten tutkimustuloksiin. Sen sijaan alle puolet (46 %) luottaa etujärjestöjen itsensä tuottamiin tilastoihin. Kansalaisista noin kolmannes (31 %) pitää yksityisten mielipidetutkimuslaitosten tuotoksia luotettavina. Neljännes (24 %) arvioi ajatuspajojen tutkimukset uskottaviksi.

Luottamus kaikkien tahojen tilastoihin ja tutkimuksiin lisääntyy koulutustason noustessa. Puolueittain tarkastellen SDP:n, kokoomuksen ja vihreiden kannattajat luottavat tutkimuksiin keskimäärää enemmän. Kriittisimpiä ovat perussuomalaisten kannattajat.

Enemmistö kansasta uskoo talousennusteisiin ja puoluekannatusmittauksiin – horoskooppeihin ei edes joka kymmenes

Valtaosa kansasta uskoo täysin tai jossain määrin sääennusteisiin (84 %). Selvä enemmistö suomalaisista luottaa ainakin jossain määrin talousennusteisiin, suhdannebarometreihin (65 %) sekä puolueiden kannatusmittauksiin (60 %).

Suomalaisista joka toinen (49 %) arvioi megatrendien ennustavan oikeansuuntaisesti yhteiskunnan suuria muutoksia tulevaisuudesta. Kaksi viidestä asennoituu megatrendeihin epäilevästi. Kansalaisista alle kymmenesosa (8 %) tohtii tunnustaa horoskooppien olevan oikeilla jäljillä. Eniten niihin luottavat alle 30-vuotiaat (18 %) ja SAK:n jäsenet (16 %).

Usko talousennusteisiin ja puoluekannatusmittauksiin lisääntyy iän myötä. Myös akateemisen tutkinnon suorittaneet, ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät luottavat keskimäärä enemmän talousennusteisiin ja puoluekannatusmittauksiin.

Lue koko tutkimusosio.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 28.11–3.12 2020. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1049. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400 570 087.

#ajatushautomot #ennusteet #gallup #kansalaiset #kansalaistutkimus #kyselytutkimus #luotettavuus #luottamus #tilastot #tutkimus #tutkimuslaitos

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.