Hae julkaisua

11.12.2017

Näin tehdään saumaton sote -Kainuun hiljainen tieto 2003–2017

Kirjoittanut: Ahonen Esa, Ahopelto Maire, Heikkinen Matti, Huovinen-Tervo Marjo, Mäntymäki Eeva
Julkaisu: 11.12.2017

Kainuussa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi ja ympäristöterveydenhuolto on yhdistetty samaan organisaatioon jo vuonna 2005. Sote-integraatio oli osa Kainuun maakuntahallintokokeilua (2005–2012), jonka päättymisen jälkeen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on kehittänyt sote-integraatiota edelleen.

Kolmentoista vuoden aikana kertyneet integraatiokokemukset on nyt koottu tähän julkaisuun, jotta sote-uudistusta rakentavat maakunnat voisivat hyötyä sekä Kainuun hyvistä että huonoista kokemuksista.

Lataa julkaisu
12.09.2017

Sote- ja kuntarakenteen pitkä kujanjuoksu

Kirjoittanut: Auli Valli-Lintu
Julkaisu: 12.09.2017

Sote -uudistusta on väännetty tiiviisti yli kymmenen vuotta. Oli Paras –hanke, kuntauudistus, soten järjestämislaki ja lopulta sote-maakunta –uudistus. Kaikki puolueet ovat vuorollaan neljässä hallituskaudessa olleet työssä mukana.

Millaista on suurten uudistusten lainvalmistelu? Millainen rooli on lainkirjoittajilla? Entä poliitikoilla? Mitä uudistuksilla on tavoiteltu? Mitä on ne ovat edenneet? Mitkä ovat olleet akilleen kantapäät? Miten suuria yhteiskunnallisia uudistuksia pitäisi toteuttaa? Näitä kysymyksiä valottaa kaikissa em. prosesseissa lainvalmistelijana ollut hallitusneuvos Auli Valli-Lintu.

Lataa julkaisu
08.09.2017

Kumppanuudella kuntoon – kuntien ja järjestöjen yhteistyö iäkkäiden terveyden edistämisessä

Kirjoittanut: Sanna Laulainen, Helena Taskinen, Jere Rajaniemi, Erja Rappe, Päivi Topo ja Sari Rissanen
Julkaisu: 08.09.2017

Poikkisektorinen yhteistyö ja eri toimijoiden välinen kumppanuus ovat ikäihmisten liikuttamisen ehdoton edellytys kunnissa. Yhteistyöosaaminen ja kumppanuus korostuvat myös sote-uudistuksessa, jossa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tärkeä tehtävä on jäävä pääosin kuntien vastuulle.

75+ lisäkuluitta kuntoon -hankkeessa tutkittiin terveyspolitiikan käytännön toimeenpanoa keräämällä kyselyllä ja haastatteluilla tietoa ikäihmisten terveysliikunnan toteuttamisessa tehdystä poikkisektorisesta yhteistyöstä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan osallistuneissa kunnissa.  Tutkimustulosten lisäksi raportti sisältää esimerkkikuvaukset onnistuneesta ja epäonnistuneesta yhteistyöstä kuntatasolla sekä poikkisektorisen yhteistyön tsekkauslistan kuntien ja maakuntien tarpeisiin.

Lataa julkaisu
28.08.2017

Valtuutettujen ilmapuntari 2017 - kunnat, maakunnat ja yhteistyö

Kirjoittanut: Antti Mykkänen
Julkaisu: 28.08.2017

Mikä on kuntien ja maakuntien tulevaisuus? Miten valtuutetut näkevät sote –uudistuksen? Miten se vaikuttaa omaan kuntaan? Mitkä ovat maakuntien tärkeimmät tehtävät? Miten kuntien ja maakuntien yhteistyö järjestetään? Tarvitaanko maakuntaveroa? Ketkä lähtevät ehdolle maakuntavaaleihin?

Kyselytutkimus kertoo keväällä 2017 valittujen kuntavaltuutettujen näkemyksistä ajankohtaisiin tulevaisuuden asioihin.

Lataa julkaisu
04.07.2017

Faktat ja politiikka

Kirjoittanut: Matti Wiberg (toim.)
Julkaisu: 04.07.2017

Perustuuko poliittinen päätöksenteko faktojen ja tieteellisen tiedon huomioimiseen? Miten määritellään valehtelu politiikassa? Mikä lasketaan valehteluksi ja mikä on muuten vain harhauttamista? Mitkä ovat faktantarkistuksen perusteet?

Kuinka paljon tosiasioilla on merkitystä poliittista maailmankuvaa hahmotettaessa? Tämä kirjoituskokoelma valottaa näitä kysymyksiä. Poliittisen pintakuohun alle poraudutaan perusteita myöden.

Lataa julkaisu
13.06.2017

Ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn ylläpito

Kirjoittanut: Esko Hussi, Esa Mäkiniemi ja Erkki Vauramo
Julkaisu: 13.06.2017

Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -projekti on 20 merkittävän kunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaation yhteisprojekti, jonka keskeinen tulos on kuntoutuksen aseman nostaminen toiminnan keskiöön. Kuntoutus on toteutettu hyvin eri tavoilla eri puolilla maata. Osa vanhuksista, jotka voidaan kuntouttaa, jää kuntouttamatta. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin toimintamalli on osoittautunut ylivoimaiseksi. Toimiva kuntoutus lisää vanhusten elämän laatua ja tuo yli puolen miljardin kustannussäästön. Kuntien uusi asema sote-uudistuksen jälkeen merkitsee keskeistä vastuuta väestön terveyden edistämisestä ja edellytyksien luomisesta terveille elintavoille sekä yhteisöllisyydelle.

Lataa julkaisu
06.06.2017

Tutkijat ja sosiaalisen median käyttö

Kirjoittanut: Veera Värtinen
Julkaisu: 06.06.2017

Julkaisu käsittelee KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkijoille teettämän kyselyn tuloksia. Kyselyllä tarkasteltiin tutkijoiden sosiaalisen median käyttöä ja näkemyksiä erilaisiin sosiaalisen median väittämiin. Julkaisussa tarkastellaan somen käytön lisäksi tutkijoiden ajatuksia sosiaalisen median hyvistä ja huonoista puolista sekä tulevaisuuden näkymiä sosiaaliselle medialle ja sen kehitykselle.

Lataa julkaisu
30.05.2017

Osallisuutta sote-palveluihin palvelumuotoilemalla?

Kirjoittanut: Tapio Häyhtiö
Julkaisu: 30.05.2017

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä asiakkaiden osallistamisen ongelmiin on törmätty jo noin parin vuosikymmenen ajan. Tämä tutkimus kertoo, millä tavoin Suomessa asiakkaita on kutsuttu mukaan sote-palveluiden kehittämiseen. Minkälaisia haasteita ja onnistumisia asiakaskehittämisessä on noussut esille? Tutkimuksessa esitellään, kuinka palvelumuotoilemalla voidaan ratkaista asiakkaiden osallistamiseen liittyviä kysymyksiä. Asiakkaat haluavat vaikuttaa palveluihin, jos vain saavat siihen mahdollisuuden ja voivat olettaa osallistumisella olevan vaikutusta. Tapio Häyhtiö toimii nykyisin Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimitusjohtajana.

Lataa julkaisu
23.05.2017

Miksi hanke ei onnistunut - vai onnistuiko se?

Kirjoittanut: Markku Lehto
Julkaisu: 23.05.2017

Miksi kehittämishanke ei tuota odotettua tulosta? Miksi osa hankkeista ei pääse ollenkaan vauhtiin ja miksi osa hiipuu nopeasti olemattomiin maaliin päästyään? Huolellakin suunnitellut hankkeet saattavat jäädä tähdenlennoiksi. Näin voi käydä, vaikka tuloskin olisi rohkaiseva. Kysymys ei ole vain menetetystä kehittämispanoksesta, vaan myös toivotun uudistuksen sammumisesta.

Tämä julkaisu tarjoaa näkökulmia kehittämishankkeiden suunnitteluun ja auttaa paikallistamaan niiden toimeenpanon heikot kohdat. Parhaimmillaan hanke lisää organisaation tehokkuutta ja antaa siinä toimiville ihmisille mahdollisuuden toteuttaa tärkeinä pitämiään tavoitteita.

Jos epäonni kaikesta huolimatta kohtaa, siitä voi ottaa opiksi. Sekin vie maailmaa eteenpäin. Kehittämiselle kun on edelleen tarvetta.

Lataa julkaisu
27.04.2017

Kansalainen keskiöön! Näkökulmia sote-uudistukseen

Kirjoittanut: Toim. Soile Pohjonen ja Marika Noso
Julkaisu: 27.04.2017

Sosiaali- ja terveyspalvelu -uudistuksella tavoitellaan muun muassa kansalaisten tasavertaisuutta ja palvelujen kustannusten kasvun hillitsemistä. Jotta uusi palvelujärjestelmä saavuttaa sille asetetut tavoitteet, uudistuksessa pitää samanaikaisesti huomioida useita näkökulmia, jotka nostamme tässä keskusteluun.

Miten valinnanvapaus toteutuu, jos asiakkaan toimintakyky on heikentynyt? Onko vapaus olla valitsematta? Mikä on palveluohjauksen rooli? Miten kokonaisuutta kehitetään ja johdetaan asiakaslähtöisesti? Mitä tarkoittavat strategiat ja sopimusohjaus uudistuksessa? Miten varmistetaan asiakkaan tietosuoja? Minkälaisilla digitaalisilla välineillä voidaan mahdollistaa asiakaslähtöinen palvelu, palvelujen kehittäminen ja johtaminen?

Lataa julkaisu
Lataa lisää