Hae julkaisua

15.02.2018

Aktiiviset osallistujat – Kuntalaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kehittäjinä

Kirjoittanut: Anita Kangas, Sakarias Sokka, Hannu Itkonen ja Olli Jakonen
Julkaisu: 14.02.2018

Mitä toiveita ja odotuksia kuntalaiset kohdistavat kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä vapaa-ajan harrastuksiin? Miten haluttaisiin osallistua ja vaikuttaa palveluihin ja niiden järjestämiseen? Kuinka hyvin palvelut ovat saavutettavissa? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksia tässä tutkimuksessa.

Lataa julkaisu
08.02.2018

Sote-palvelut muuttuvat uudistuksesta huolimatta

Kirjoittanut: Erkki Vauramo, Seppo Ranta, Jonna Taegen ja Ira Verma
Julkaisu: 08.02.2018

Muuttuva yhteiskunta – Muuttuvat palvelut – konsortio muodostui 21 kunnasta ja sote-organisaatiosta. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja ja toiminta-malleja  ikääntymisestä johtuvan  muutoksen hallitsemiseen.

Projektin hallinnoi Aalto-yliopiston Sotera -instituutti.

Työn tuloksia on raportoitu eri tavoin. Tässä loppuraportissa on yhteenveto tuloksista.

Lataa julkaisu
04.01.2018

Paljon sote-palveluja tarvitsevat ihmiset keskiöön

Kirjoittanut: Anneli Hujala & Johanna Lammintakanen
Julkaisu: 04.01.2018

Paljon erilaisia sote -palveluja tarvitsevat ihmiset kokevat arkensa yksinäisenä selviytymistaisteluna. Vaikeat tilanteet aiheuttavat tunnetaakkaa, joka uuvuttaa paitsi asiakkaita myös sote-ammattilaisia. Ongelmien ratkaisu vaatii yhteistyötä yli ammatti- ja sektorirajojen. Johtajilta kaivataan tukea yhteistyön mahdollistamiseen.

Tässä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen tutkimuksessa annetaan ääni paljon palveluja tarvitseville asiakkaille ja sote -työntekijöille. Tulokset antavat suuntaviittoja sote-integraation käytännön
toteuttamiseen tämän keskeisen asiakasryhmän osalta.

Lataa julkaisu
11.12.2017

Näin tehdään saumaton sote -Kainuun hiljainen tieto 2003–2017

Kirjoittanut: Ahonen Esa, Ahopelto Maire, Heikkinen Matti, Huovinen-Tervo Marjo, Mäntymäki Eeva
Julkaisu: 11.12.2017

Kainuussa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi ja ympäristöterveydenhuolto on yhdistetty samaan organisaatioon jo vuonna 2005. Sote-integraatio oli osa Kainuun maakuntahallintokokeilua (2005–2012), jonka päättymisen jälkeen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on kehittänyt sote-integraatiota edelleen.

Kolmentoista vuoden aikana kertyneet integraatiokokemukset on nyt koottu tähän julkaisuun, jotta sote-uudistusta rakentavat maakunnat voisivat hyötyä sekä Kainuun hyvistä että huonoista kokemuksista.

Lataa julkaisu
12.09.2017

Sote- ja kuntarakenteen pitkä kujanjuoksu

Kirjoittanut: Auli Valli-Lintu
Julkaisu: 12.09.2017

Sote -uudistusta on väännetty tiiviisti yli kymmenen vuotta. Oli Paras –hanke, kuntauudistus, soten järjestämislaki ja lopulta sote-maakunta –uudistus. Kaikki puolueet ovat vuorollaan neljässä hallituskaudessa olleet työssä mukana.

Millaista on suurten uudistusten lainvalmistelu? Millainen rooli on lainkirjoittajilla? Entä poliitikoilla? Mitä uudistuksilla on tavoiteltu? Mitä on ne ovat edenneet? Mitkä ovat olleet akilleen kantapäät? Miten suuria yhteiskunnallisia uudistuksia pitäisi toteuttaa? Näitä kysymyksiä valottaa kaikissa em. prosesseissa lainvalmistelijana ollut hallitusneuvos Auli Valli-Lintu.

Lataa julkaisu
08.09.2017

Kumppanuudella kuntoon – kuntien ja järjestöjen yhteistyö iäkkäiden terveyden edistämisessä

Kirjoittanut: Sanna Laulainen, Helena Taskinen, Jere Rajaniemi, Erja Rappe, Päivi Topo ja Sari Rissanen
Julkaisu: 08.09.2017

Poikkisektorinen yhteistyö ja eri toimijoiden välinen kumppanuus ovat ikäihmisten liikuttamisen ehdoton edellytys kunnissa. Yhteistyöosaaminen ja kumppanuus korostuvat myös sote-uudistuksessa, jossa hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen tärkeä tehtävä on jäävä pääosin kuntien vastuulle.

75+ lisäkuluitta kuntoon -hankkeessa tutkittiin terveyspolitiikan käytännön toimeenpanoa keräämällä kyselyllä ja haastatteluilla tietoa ikäihmisten terveysliikunnan toteuttamisessa tehdystä poikkisektorisesta yhteistyöstä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan osallistuneissa kunnissa.  Tutkimustulosten lisäksi raportti sisältää esimerkkikuvaukset onnistuneesta ja epäonnistuneesta yhteistyöstä kuntatasolla sekä poikkisektorisen yhteistyön tsekkauslistan kuntien ja maakuntien tarpeisiin.

Lataa julkaisu
28.08.2017

Valtuutettujen ilmapuntari 2017 - kunnat, maakunnat ja yhteistyö

Kirjoittanut: Antti Mykkänen
Julkaisu: 28.08.2017

Mikä on kuntien ja maakuntien tulevaisuus? Miten valtuutetut näkevät sote –uudistuksen? Miten se vaikuttaa omaan kuntaan? Mitkä ovat maakuntien tärkeimmät tehtävät? Miten kuntien ja maakuntien yhteistyö järjestetään? Tarvitaanko maakuntaveroa? Ketkä lähtevät ehdolle maakuntavaaleihin?

Kyselytutkimus kertoo keväällä 2017 valittujen kuntavaltuutettujen näkemyksistä ajankohtaisiin tulevaisuuden asioihin.

Lataa julkaisu
04.07.2017

Faktat ja politiikka

Kirjoittanut: Matti Wiberg (toim.)
Julkaisu: 04.07.2017

Perustuuko poliittinen päätöksenteko faktojen ja tieteellisen tiedon huomioimiseen? Miten määritellään valehtelu politiikassa? Mikä lasketaan valehteluksi ja mikä on muuten vain harhauttamista? Mitkä ovat faktantarkistuksen perusteet?

Kuinka paljon tosiasioilla on merkitystä poliittista maailmankuvaa hahmotettaessa? Tämä kirjoituskokoelma valottaa näitä kysymyksiä. Poliittisen pintakuohun alle poraudutaan perusteita myöden.

Lataa julkaisu
13.06.2017

Ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn ylläpito

Kirjoittanut: Esko Hussi, Esa Mäkiniemi ja Erkki Vauramo
Julkaisu: 13.06.2017

Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -projekti on 20 merkittävän kunta- ja sosiaali- ja terveydenhuolto-organisaation yhteisprojekti, jonka keskeinen tulos on kuntoutuksen aseman nostaminen toiminnan keskiöön. Kuntoutus on toteutettu hyvin eri tavoilla eri puolilla maata. Osa vanhuksista, jotka voidaan kuntouttaa, jää kuntouttamatta. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin toimintamalli on osoittautunut ylivoimaiseksi. Toimiva kuntoutus lisää vanhusten elämän laatua ja tuo yli puolen miljardin kustannussäästön. Kuntien uusi asema sote-uudistuksen jälkeen merkitsee keskeistä vastuuta väestön terveyden edistämisestä ja edellytyksien luomisesta terveille elintavoille sekä yhteisöllisyydelle.

Lataa julkaisu
06.06.2017

Tutkijat ja sosiaalisen median käyttö

Kirjoittanut: Veera Värtinen
Julkaisu: 06.06.2017

Julkaisu käsittelee KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkijoille teettämän kyselyn tuloksia. Kyselyllä tarkasteltiin tutkijoiden sosiaalisen median käyttöä ja näkemyksiä erilaisiin sosiaalisen median väittämiin. Julkaisussa tarkastellaan somen käytön lisäksi tutkijoiden ajatuksia sosiaalisen median hyvistä ja huonoista puolista sekä tulevaisuuden näkymiä sosiaaliselle medialle ja sen kehitykselle.

Lataa julkaisu
Lataa lisää