Tutkimusrahoitus

Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja. Tieteenala ei ole rajattu.

Siirrymme vuoden 2020 alussa sähköiseen e-Kaks -järjestelmään.

Hakuajat ja hakemuksen lähettäminen (in English below)

Sähköisessä hakujärjestelmässä hakija saa käyttäjätunnuksen, jonka jälkeen hän voi täyttää hakemustaan viimeiseen hakupäivään saakka. Hakemukseen täytetään tutkimuksen tavoite, merkitys kuntien kannalta ja tutkimussuunnitelma. Tutkimushankkeissa hakemukseen täytetään myös viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma.

Hakemus tulee lähettää järjestelmässä viimeistään seuraavina päivinä:

Haku 1. 28.2.2020 Päätökset kesäkuussa 2020, julkaistaan kotisivuillamme.

Haku 2. 28.8.2020  Päätökset joulukuussa 2020, julkaistaan kotisivuillamme.

Kunnallisalan kehittämissäätiöstä voi hakea rahoitusta seuraaviin tarkoituksiin:

1. Tutkimushankkeisiin

– yliopistojen, muiden tutkimuslaitosten ja kuntien tutkimushankkeisiin (rahoitusta ei myönnetä kuntien normaaliin toimintaan tai investointeihin, säätiön rahoitusosuus tutkimushankkeissa yli 50 %)

Liitteet tutkimushankehakemukseen: tutkimushankkeeseen osallistuvien ansioluettelot (vähintään hankkeen vetäjän tai yhteyshenkilön ansioluettelo)

2. Väitöstöihin

– apurahana väitöskirjan tekemiseen (yksi-, kaksi- tai kolmivuotinen apuraha, 20 000 €/vuosi,  sisältäen eläke- ja tapaturmavakuutuksen, näistä lisätietoja Melasta)

– yksivuotinen apuraha on käytettävä kolmen (3) vuoden aikana myöntöpäivämäärästä, kaksivuotinen viidessä (5) vuodessa ja kolmivuotinen seitsemässä (7) vuodessa

– apurahan käyttäminen ei edellytä päätoimisuutta Kaks:n apurahatutkijana

Liite väitöskirjahakemukseen: ansioluettelo (aikaisemman opinnäytetyön arvosanat mainitaan tässä cv:ssä)

Työn ohjaaja toimittaa suoraan suosituksen e-KAKS -järjestelmään.

3. Post doc -töihin

– väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen

– apurahat ovat enintään yksivuotisia apurahoja, 20 000 € (apurahan käyttöaika on kolme vuotta)

– apurahan käyttäminen ei edellytä päätoimisuutta Kaks:n apurahatutkijana

Liite post doc -hakemukseen: ansioluettelo (aikaisemman opinnäytetyön arvosanat mainitaan tässä cv:ssä)

4. Pro graduihin

– myönnettävät apurahat ovat tavallisesti 1200–1 500 €

– apurahan käyttäminen ei edellytä päätoimisuutta Kaks:n apurahatutkijana (apurahan käyttöaika on kolme vuotta)

Liite pro gradu -hakemukseen: ansioluettelo

Työn ohjaaja toimittaa suoraan suosituksen e-KAKS -järjestelmään.

5. Julkaisuihin

Liite julkaisuapurahahakemukseen: ansioluettelo (aikaisemman opinnäytetyön arvosanat mainitaan tässä cv:ssä)

6. Matkoihin

Liite matka-apurahahakemukseen: ansioluettelo (aikaisemman opinnäytetyön arvosanat mainitaan tässä cv:ssä)

Hakijan tulee ilmoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiölle myös hakemuksen käsittelyn aikana tulleista muista apurahapäätöksistä ja uusista hakukohteista osoitteeseen: kaks@kaks.fi. Myös tutkijakoulu-haut ja -päätökset.

E-KAKS -järjestelmään pääset tästä.

 

Lisätietoja puhelimitse

tutkimusasiamies Veli Pelkonen 0400 – 815527

Research Funding

The Foundation for Municipal Development allocates funding for research projects on municipalities as well as grants for researchers in the field. Applications are not restricted to a particular field of study or discipline.

The next call for applications will be in E-KAKS electronic system, which will open in early 2020.

Application period and sending an application

Applicant will get an username in E-KAKS electronic system and he/she can fill the application to the end of application period. In the application applicant must fill a research aim,  significance of the study in which is determined how the municipalities benefit from the study, and a research plan. For research projects applicant will fill a communication plan.

The research aim must be in Finnish, other documents can be in English.

Deadlines for next application periods:

28.2.2020 Decisions are announced in June 2020 on our website.

28.8.2020 Decisions are announced in December 2020 on our website.

KAKS awards grants for following purposes:

1. Research projects

– Research projects of universities, other research institutes and municipalities (no funding for regular activities or investments of municipalities).

The applicant should prepare following attachments:

 • CV. CV is required for all participating researchers. If the researchers are not nominated by the application’s deadline, contact person’s CV should be included.

2. PhD research

– PhD research are typically one-, two- or three-year grants (20 000 euro per year), including the pension and accident insurance (information from Mela). In addition, it is possible to apply financing for research expenses (e.g. material and travel expenses).

– one-year grant must be used within three (3) years, two-year grant within five (5) years and three-year grant within seven (7) years

– utilizing a grant doesn’t require being full-time grant researcher at KAKS

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.

3. Post-doctoral research

– Postdoctoral grants are typically one-year grants, max. 20 000 euro.

– utilizing a grant doesn’t require being full-time grant researcher at KAKS

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.

4. Master’s thesis research

– MA thesis grants are 1 200-1 500 euro.

– utilizing a grant doesn’t require being full-time grant researcher at KAKS

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.
 • Supervisor will add the letter of recommendation to the E-KAKS system

5. Publications

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • Grades of previous theses. You can mention these in your CV as well.

6. Travel grants

The applicant should prepare following attachments:

 • CV
 • invitation or programme of the event (or similar)

All attachments should be converted to pdf-files.

Applicants must list on the application form all grants received as well as any applications that are pending at the time of applying for KAKS funding. Applicants must inform KAKS without delay if she/he receives funding from any other source during KAKS’ application and processing period.

You can apply here.

 

Additional information by phone

Research Liaison Officer Veli Pelkonen 040 081 5527