Tutkimusrahoitus

Kunnallisalan kehittämissäätiö rahoittaa kuntia koskevia tutkimushankkeita ja myöntää alan tutkijoille apurahoja. Tieteenala ei ole rajattu.

Hakuajat ja hakemuksen lähettäminen

Hakemusten jättöpäivämäärät ovat helmikuun ja elokuun viimeiset arkipäivät. Seuraavat hakupäivät ovat:

31.8.2019  Päätökset joulukuussa 2019, julkaistaan kotisivuillamme.

28.2.2020 Päätökset kesäkuussa 2020, julkaistaan kotisivuillamme.

Hakulomake ja vaadittavat liitteet toimitetaan sähköpostitse määräpäivään mennessä osoitteeseen: hakemus(at)kaks.fi.

SÄÄTIÖÖN SAAPUNEESTA HAKEMUKSESTA TOIMITETAAN AINA HAKIJAN SÄHKÖPOSTIIN KUITTAUS (rekisteröinnin jälkeen). Hakemukset rekisteröidään järjestyksessä käsin ja hakemusten määrästä riippuen kuittaus voi saapua vasta muutaman päivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä.

Sähköpostin aiheeksi kirjoitetaan HAKEMUS.

Hakulomake ja kaikki pakolliset liitteet tulee toimittaa pdf -muodossa, nimeä liitteet malliin: ”HAKEMUSVirtanen, TUTKIMUSSUUNNITELMAVirtanen, CVVirtanen jne..”

Mikäli liitteitä puuttuu, emme käsittele hakemusta.

Hakulomake täytetään suomen kielellä.

Tutkimushankkeissa henkilösivukulut voivat olla enintään 30% ja yleiskustannuslisä enintään 15%

Tutkimushanke, väitöstyö, post doc työ, lisensiaatintyö ja pro gradu -työ (hakulomake A)

Hakulomake A

1. yliopistojen, muiden tutkimuslaitosten ja kuntien tutkimushankkeisiin (rahoitusta ei myönnetä kuntien normaaliin toimintaan tai investointeihin, säätiön rahoitusosuus tutkimushankkeissa yli 50%),

2. apurahana väitöskirjan tekemiseen ( yksi-, kaksi- tai kolmivuotinen apuraha, sisältäen eläke- ja tapaturmavakuutuksen, tietoja Melasta), väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen (post doc) sekä lisensiaatin – ja pro gradu työn tekemiseen

Täyttöohje

Kohta 2. Mitä hakee: Hakijan tulee määrittää mitä hakee. Apurahat väitöstöihin ovat yleensä yksi-, kaksi- tai kolmivuotisia, 20 000 € / vuosi. Näiden lisäksi voi hakea tutkimuskuluihin erillisrahoitusta (esim. aineiston hankinta- ja matkakulut). Väitöstöihin myönnettävä apuraha sisältää pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen.

Post doc -töihin myönnettävät apurahat ovat yleensä yksivuotisia apurahoja, max. 20 000 €.

Lisensiaatintöihin myönnettävät apurahat ovat olleet yleensä 2000 – 4000 euroa. Ja pro gradutöihin myönnettävät apurahat 1200 – 1 500 euroa.

Vaadittavat liitteet

1. Tutkimushanke

 • Tutkimushankkeeseen osallistuvien ansiolistat (vähintään hankkeen vetäjän / yhteyshenkilön ansiolista)
 • Tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen. Jos tutkimussuunnitelma on laadittu muulla kielellä, pitää suomenkielinen tiivistelmä liittää mukaan
 • Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma (esim. kohdentaminen, kanavat, aikataulu, seuranta ja vastuuhenkilöt)

2. Väitöstyö, lisensiaatintyö tai pro gradu

 • Ansioluettelo
 • Tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen. Jos tutkimussuunnitelma on laadittu muulla kielellä, pitää suomenkielinen tiivistelmä liittää mukaan
 • Aikaisemman opinnäytetyön arvosanat
 • Työn ohjaajan suositus (ei tarvitse olla allekirjoitusta)

3. Post doc

 • Ansioluettelo
 • Tutkimussuunnitelma lähdeluetteloineen. Jos tutkimussuunnitelma on laadittu muulla kielellä, pitää suomenkielinen tiivistelmä liittää mukaan

Hakijan tulee ilmoittaa muualta saadut ja haetut apurahat ja muu rahoitus. Hakijan tulee ilmoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiölle myös hakemuksen käsittelyn aikana tulleista muista apurahapäätöksistä ja uusista hakukohteista. Myös tutkijakoulu – haku ja -päätökset.

Julkaisu tai matka-apuraha (hakulomake B)

Hakulomake B

1. julkaisuhankkeisiin (rahoitusta voidaan myöntää tieteelliselle julkaisulle, ei kuitenkaan väitöskirjan painatuskuluihin), sekä

2. matka-apurahaan ulkomaan matkaan väitöstyötä tekevälle tai jo väitelleelle jatkotutkimusta tekevälle tutkijalle.

Täyttöohje

Kohta 2. Mitä hakee: Matka-apurahat voivat kattaa normaalit matkakulut (ei päivärahoja) ja maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan. Matka-apurahan saajalta edellytetään matkakertomusta.

1. Matka-apuraha

 • Ansioluettelo

2. Julkaisuapuraha

 • Ansioluettelo

Hakijan tulee ilmoittaa muualta saadut ja haetut apurahat ja muu rahoitus. Hakijan tulee ilmoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiölle myös hakemuksen käsittelyn aikana tulleista muista apurahapäätöksistä ja uusista hakukohteista. Myös tutkijakoulu – haku ja -päätökset.

Lisätietoja puhelimitse

tutkimusasiamies Veli Pelkonen 0400 – 815527

Hakulomake A  Hakulomake B