Käynnissä olevat tutkimukset

 

Hae tutkimusta

09.12.2022

STOP! – Tässä seison enkä muuta voi?

Rahoituksen saaja: Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 64 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
09.12.2022

Kuntien demokratiarooli muutoksessa: Vanhusneuvostojen muuttuva rooli kuntien demokratiamuutoksen heijastumana

Rahoituksen saaja: Tampereen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 60 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
09.12.2022

Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä digitalisaatio pienten ja keskisuurten kuntien maankäytön suunnittelussa

Rahoituksen saaja: Pilvi Nummi, Aalto-yliopisto
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
09.12.2022

Ratkaisuja NEET-kysymykseen? – Tutkimus nuorten osallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä Suomessa ja Pohjoismaissa

Rahoituksen saaja: Essi Ahlroth, Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
09.12.2022

Vähävaraisten oikeus kehittää itseään

Rahoituksen saaja: Iina Järvinen, Tampereen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
09.12.2022

Osaavan työvoiman alueiden välinen ja kansainvälinen liikkuvuus Suomessa

Rahoituksen saaja: Niina Kotavaara, Oulun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
09.12.2022

’Ei kuulu meille’ – iäkkäiden ihmisten sosiaaliset ongelmat julkisten sote-palvelujen haasteena

Rahoituksen saaja: Jenna Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
09.12.2022

Kohtuuhintaisen asumisen vyyhti –tutkimus asumismenoista ja asuntopolitiikasta Suomessa

Rahoituksen saaja: Elina Sutela, Turun yliopisto
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
09.12.2022

Päihteettömyys ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten kokemusmaailmassa

Rahoituksen saaja: Anu Vaihekoski, Turun ammattikorkeakoulu
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
09.12.2022

Seurantatutkimus esikoisvanhempien vanhemmaksitulosta ja vauvaperhe-elämästä korona-aikana: kuormittumisen ja selviytymiskeinojen kehityskulut läpi pandemian

Rahoituksen saaja: Inka-Liisa Kuusiaho, Jyväskylän yliopisto
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
09.12.2022

Näyttelijöiden kokemuksia ohjaajan johtajuudesta

Rahoituksen saaja: Risto Ukkonen
Myönnetty rahoitus: 1 500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
30.08.2022

Kuntakonsernin johtaminen. Meta-hallinnoinnin tarkastelu konsernin organisoinnista, johtamisesta ja tavoitteiden asettelusta.

Rahoituksen saaja: Timo Nousiainen
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
30.08.2022

Sote-käytöstä poistuvien tilojen kehittäminen resurssiviisaasti

Rahoituksen saaja: Ira Verma ja Laura Arpiainen
Myönnetty rahoitus: 65 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Yhdyskunta ja ympäristö
Oppilaitos: Aalto yliopisto
30.08.2022

Kuntayhtiöiden arviointi ja toiminnan läpinäkyvyyden edistäminen

Rahoituksen saaja: Janne Ruohonen, Veikko Vahtera ja Jaakko Rönkkö
Myönnetty rahoitus: 70 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
30.08.2022

MAL-sopimukset julkishallinnon kumppanuuden välineenä – Kuopion, Lahden ja Jyväskylän uudet MAL-alueet

Rahoituksen saaja: Henri Helve
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
30.08.2022

Kuntalaisaloite keskustelun avaajana

Rahoituksen saaja: Anssi Flink
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Demokratia
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
30.08.2022

Kiertotalous ja paikallinen hallinta: Kiertotalouspuistot kestävän kehityksen edistäjinä

Rahoituksen saaja: Akseli Tiensuu
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
30.08.2022

Kuntien johtavien viranhaltijoiden kokemuksia demokraattisen päätöksenteon valmistelusta

Rahoituksen saaja: Jenni Sipilä
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Demokratia
Oppilaitos: Turun yliopisto
30.08.2022

Vähentääkö sosiaalityö toimeentulotuen käyttöä?

Rahoituksen saaja: Minna Kivipelto ja Niina Tanner / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Myönnetty rahoitus: 70 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Sosiaalitoimi
30.08.2022

Kunnallisen itsehallinnon arvoitus. Oikeushistoriallinen tarkastelu kunnallisen itsehallinnon narratiivista.

Rahoituksen saaja: Sanna Rantahalvari
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto