14.06.2019

Turvattomuus, eriarvoisuus ja elinolot: Tutkimus taloudellisen eriarvoisuuden ja elinolojen yhteydestä rikollisuuden pelkoon Suomessa ja muualla Euroopassa

Rahoituksen saaja: Pietari Kujala
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Turun yliopisto
09.01.2018

Kuntapäättäjä ja talousinformaation hyödyntäminen – valtuutettu taloussuunnittelu-, tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen käyttäjänä

Rahoituksen saaja: Tampereen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
20.06.2017

Kunnat hyvinvoinnin raportoijina. Hyvinvointikertomus strategisen johtamisen ja tuloksellisuuden välineenä

Rahoituksen saaja: Niina Ahlgren
Myönnetty rahoitus: 1 500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
14.12.2016

Näkökulma kuntien tilinpäätösinformaatiosta, sen tarkastamisesta ja hyväksikäytöstä

Rahoituksen saaja: Pasi Leppänen
Myönnetty rahoitus: 10 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Kunta-Kymppi – Kriteerien ja mittareiden kehittäminen kaupunkivertailussa

Rahoituksen saaja: Aspectum Oy
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kunnat verouudistuksen maksajina?

Rahoituksen saaja: Pasi Holm ja Janne Huovari
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kunnallisveroprosentin määräytyminen

Rahoituksen saaja: Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimuskoordinaattori Eero Lehto
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kunnan päätöksenteon vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin

Rahoituksen saaja: Jarkko Heinonen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kärpäspaperivaikutus Suomessa

Rahoituksen saaja: Mikko Mehtonen
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Yhteisötalous Suomessa – Sisäpiirin slangia vai uutta yhteistyön taloutta

Rahoituksen saaja: Niina Immonen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous