30.08.2022

Kuntayhtiöiden arviointi ja toiminnan läpinäkyvyyden edistäminen

Rahoituksen saaja: Janne Ruohonen, Veikko Vahtera ja Jaakko Rönkkö
Myönnetty rahoitus: 70 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
11.06.2021

Kestävän kuntatalouden tietopohja – nyt ja tulevaisuudessa

Rahoituksen saaja: Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 65 000 € €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
16.12.2019

Kuntien taloudellinen itsehallinto erityisesti sote-palvelujen järjestämisvastuun ja sen siirtämisen näkökulmasta

Rahoituksen saaja: Maria Niiranen
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
14.06.2019

Turvattomuus, eriarvoisuus ja elinolot: Tutkimus taloudellisen eriarvoisuuden ja elinolojen yhteydestä rikollisuuden pelkoon Suomessa ja muualla Euroopassa

Rahoituksen saaja: Pietari Kujala
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Turun yliopisto
09.01.2018

Kuntapäättäjä ja talousinformaation hyödyntäminen – valtuutettu taloussuunnittelu-, tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen käyttäjänä

Rahoituksen saaja: Tampereen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 50 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
20.06.2017

Kunnat hyvinvoinnin raportoijina. Hyvinvointikertomus strategisen johtamisen ja tuloksellisuuden välineenä

Rahoituksen saaja: Niina Ahlgren
Myönnetty rahoitus: 1 500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
14.12.2016

Näkökulma kuntien tilinpäätösinformaatiosta, sen tarkastamisesta ja hyväksikäytöstä

Rahoituksen saaja: Pasi Leppänen
Myönnetty rahoitus: 10 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Kunta-Kymppi – Kriteerien ja mittareiden kehittäminen kaupunkivertailussa

Rahoituksen saaja: Aspectum Oy
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kunnat verouudistuksen maksajina?

Rahoituksen saaja: Pasi Holm ja Janne Huovari
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kunnallisveroprosentin määräytyminen

Rahoituksen saaja: Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkimuskoordinaattori Eero Lehto
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kunnan päätöksenteon vaikutus yritysten toimintaedellytyksiin

Rahoituksen saaja: Jarkko Heinonen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kärpäspaperivaikutus Suomessa

Rahoituksen saaja: Mikko Mehtonen
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Yhteisötalous Suomessa – Sisäpiirin slangia vai uutta yhteistyön taloutta

Rahoituksen saaja: Niina Immonen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Regional Economic Structures in Finland

Rahoituksen saaja: Timo Tohmo
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Essays on Finnish municipal finance and intergovernmental grants

Rahoituksen saaja: Antti Moisio
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Tarvitaanko perustuloa? Suomalaisten kansalaistulo-, kansalaispalkka- ja perustulomallien teoreettinen analyysi

Rahoituksen saaja: Anita Mattila
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kolme maata ja kolme elinkeinopolitiikkaa: Suomi, Saksa ja Irlanti

Rahoituksen saaja: Petri Kahila
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Helsingin seutu ja muu Suomi, Panos-tuotostutkimus alueellisesta talouskasvusta

Rahoituksen saaja: Ilkka Susiluoto
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Kuntien yritystuet – kustannus-hyötytarkastelu suorien yritystukien vaikutuksista kuntien talouteen

Rahoituksen saaja: Hannu Pirkola
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Elämänurasopimus kunnan ja kehittäjäyksikön välillä

Rahoituksen saaja: Martti Laasasenaho
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous
28.12.2015

Rahavirta-analyysit, erityisesti kassavirtalaskelma, kunnan talouden ohjauksen välineenä

Rahoituksen saaja: Ulla Kotonen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Talous