09.12.2022

STOP! – Tässä seison enkä muuta voi?

Rahoituksen saaja: Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty rahoitus: 64 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
30.08.2022

Kunnallisen itsehallinnon arvoitus. Oikeushistoriallinen tarkastelu kunnallisen itsehallinnon narratiivista.

Rahoituksen saaja: Sanna Rantahalvari
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
10.12.2021

Työaikalain vaikutus hoitotyöntekijöiden työaikojen kuormittavuuteen jaksotyössä

Rahoituksen saaja: Siru Heromaa-Karjalainen
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
10.12.2021

Kunnan antama palveluvelvoite ja sen reunaehdot

Rahoituksen saaja: Heidi Hernetkoski
Myönnetty rahoitus: 12 000 €
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
23.02.2021

Esittelijän asema, tehtävät ja vastuu kunnallishallinnossa

Rahoituksen saaja: Antti Mulari
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
23.02.2021

Kuntatyöntekijöiden omiin työaikoihin liittyvät vaikutusmahdollisuudet masennuksen ennustajana

Rahoituksen saaja: Suvi Juvankoski
Myönnetty rahoitus: 1500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto