16.12.2019

Työn tehostuneet vaatimukset, työn tuunaaminen ja hyvinvointi terveydenhuollossa ja opetustoimessa

Rahoituksen saaja: Kiia Kilponen
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Hallinto ja johtaminen
14.06.2019

Lääkehoidon toteuttaminen digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä iäkkäiden kotihoidossa

Rahoituksen saaja: Riitta Turjamaa
Myönnetty rahoitus: 10 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
14.06.2019

Potilaiden hoitoon sitoutuminen ja hoitoon sitoutumiseen vaikuttavat juurisyyt

Rahoituksen saaja: Kirsi Kvarnström
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
Oppilaitos: Helsingin yliopisto
04.06.2018

Paperittomien raskaana olevien naisten taustatekijät sekä heidän raskauksien ja synnytysten kulku

Rahoituksen saaja: Janita Tasa
Myönnetty rahoitus: 1 500 €
Tutkimuksen tyyppi: Pro gradu -työ
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
Oppilaitos: Itä-Suomen yliopisto
04.06.2018

Koti sairaalana – onnistuneen kotisairaalatoiminnan edellytykset

Rahoituksen saaja: Helsingin yliopisto
Myönnetty rahoitus: 70 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
Oppilaitos: Helsingin yliopisto
17.06.2016

Potilaskohtaamisia. Oikeudellinen näkökulma

Rahoituksen saaja: Tiina Ketola
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Hoitoon pääsyn moniulotteisuus erikoissairaanhoidossa

Rahoituksen saaja: Maria Valtokari
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Sisäisellä yrittäjyydellä innovaatioita ja muutosta kunnan arkeen

Rahoituksen saaja: Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre (yrittäjyyden tutkimusyksikkö)
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Lääkehuoltopalvelujen keskittäminen – Etelä-Savon lääkemenojen kehitys 2000 –luvulla

Rahoituksen saaja: Proviisori Jouni Asikainen
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Ympäristöterveydenhuollon maksullisuus

Rahoituksen saaja: ELT Outi Lepistö
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Managerialismi suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon johtamisessa

Rahoituksen saaja: Kaarina Torppa
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
Oppilaitos: Oulun yliopisto
28.12.2015

Sopimusohjaus erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen ohjauksessa

Rahoituksen saaja: Rauno Ihalainen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Empirical Studies on Finnish hospital pricing methods

Rahoituksen saaja: Hennamari Mikkola
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käytön seuranta ja ennakointi kuntanäkökulmasta

Rahoituksen saaja: Päivi Ovaskainen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
Oppilaitos: Turun yliopisto
28.12.2015

Hoitotyön käytännön kuvaamisen yhtenäistäminen

Rahoituksen saaja: Ann-Marie Turtiainen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Terveyden edistäminen kunnan tehtävänä

Rahoituksen saaja: Kerttu Perttilä
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Oikeudenmukaisuus ja kulttuurien kohtaaminen sosiaali- ja terveysalojen organisaatioiden yhdistämisessä

Rahoituksen saaja: Helena Taskinen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi