17.06.2016

Potilaskohtaamisia. Oikeudellinen näkökulma

Rahoituksen saaja: Tiina Ketola
Myönnetty rahoitus: 20 000 €
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
Oppilaitos: Tampereen yliopisto
28.12.2015

Hoitoon pääsyn moniulotteisuus erikoissairaanhoidossa

Rahoituksen saaja: Maria Valtokari
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Sisäisellä yrittäjyydellä innovaatioita ja muutosta kunnan arkeen

Rahoituksen saaja: Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre (yrittäjyyden tutkimusyksikkö)
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Lääkehuoltopalvelujen keskittäminen – Etelä-Savon lääkemenojen kehitys 2000 –luvulla

Rahoituksen saaja: Proviisori Jouni Asikainen
Tutkimuksen tyyppi: Tutkimushankkeet
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Ympäristöterveydenhuollon maksullisuus

Rahoituksen saaja: ELT Outi Lepistö
Tutkimuksen tyyppi: Post doc tutkija-apurahat
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
28.12.2015

Managerialismi suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon johtamisessa

Rahoituksen saaja: Kaarina Torppa
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi
Oppilaitos: Oulun yliopisto
28.12.2015

Sopimusohjaus erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisen ohjauksessa

Rahoituksen saaja: Rauno Ihalainen
Tutkimuksen tyyppi: Väitöstyöt
Tutkimuksen aihepiiri: Terveystoimi