uutiset / 20.03.2021

Sairaanhoitopiirit ja kunnat onnistuneet parhaiten koronatorjunnassa

Enemmistö suomalaisista arvioi alueen sairaanhoitopiirin (65 % erittäin tai melko hyvä arvosana) onnistuneen parhaiten koronan torjunnassa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Selvä enemmistö antaa kiitosta kotikunnan (59 %) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) (58 %) koronatoimille. Joka toinen ojentaa puhtaat paperit myös maan hallitukselle (51 %), tosin yli neljännes arvioi hallituksen onnistuneen koronaviruksen pysäyttämisessä enemmän tai vähemmän heikosti (27 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

STM:n (44 %) ja aluehallintoviraston (43 %) toimia pitää onnistuneina useampi kuin kaksi viidestä. Euroopan unionin toimintaan on tyytyväinen vain joka viides. Merkillepantavaa tuloksissa on myös se, että yhdenkään tahon toimintaa ei yksiselitteisesti kyseenalaisteta.

Naisilla on miehiä enemmän luottamusta käytännössä kaikkia tahoja kohtaan lukuun ottamatta asuinkuntaa ja EU:ta. Naiset ovat miehiä tyytyväisempiä etenkin maan hallitukseen. Keski-ikäiset (41–50-vuotiaat) ovat keskimäärää tyytymättömämpiä etenkin maan hallituksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimintaan. He kritisoivat yhteisessä rintamassa myös EU:n koronan vastaista työtä yhdessä 51–60- ja yli 60-vuotiaiden kanssa.

SDP:n ja perussuomalaisten kannattajat edustavat ääripäitä tyytyväisyydessä eri tahojen koronatoimiin

Hallituspuolueiden kannattajat suhtautuvat armeliaasti etenkin maan hallituksen, STM:n ja THL:n toimintaan koronaviruksen tukahduttamiseksi. Oppositiopuolueiden tukijoista noin joka toinen antaa hallitukselle, STM:lle ja EU:lle huonoja arvosanoja.

SDP:n kannattajat ovat keskimäärää tyytyväisempiä käytännössä kaikkien tahojen toimintaan koronan torjunnassa. Perussuomalaisten kannattajat edustavat suhtautumisessaan toista ääripäätä. Tyytyväisimpiä oman kotikunnan toimintaan koronaviruksen torjumiseksi ovat keskustan kannattajat. Valtaosa myös kokoomuksen tukijoista antaa kotikunnalle hyviä arvosanoja.

Lue koko tutkimusosio.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.–6.3 2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1050. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400 570 087

Miten seuraavat tahot ovat onnistuneet koronaviruksen torjunnassa (arvioinnit saldolukuina, myönteisten ja kielteisten arvioiden %-osuuksien erotukset):

Oman alueen sairaanhoitopiiri                                                  + 55 %

Oma kotikunta                                                                                + 48 %

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)                                  + 42 %

Aluehallintovirasto (AVI)                                                             + 26 %

Maan hallitus                                                                                  + 24 %

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)                                         + 19 %

Euroopan unioni (EU)                                                                   – 14 %

#gallup #kansalaiskysely #korona #koronapandemia #kyselytutkimus #sote

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.