uutiset / 24.07.2021

Velvollisuuden tunne ajoi äänestämään kuntavaaleissa – epäluottamus politiikkaan sai jäämään kotiin

Enemmän kuin neljä viidestä (85 %) kuntavaaleissa äänestäneestä arvioi, että äänestämisen kokeminen kansalaisvelvollisuudeksi vaikutti vaaliuurnille lähtemiseen paljon tai melko paljon, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta. Tämä äänestysnormi on voimakas kaikissa ikäluokissa. Myös nuorista valtaosa (84 %) piti kuntavaaleissa äänestämässä käymistä kansalaisvelvollisuutena.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Muita merkittäviä vaaliuurnille ajavia tekijöitä olivat tunne äänen vaikuttavuudesta kotikunnan asioihin (79 %) ja vaalin lopputulokseen (72 %), hyvän ehdokkaan löytyminen (68 %) ja halu tukea jotakin ehdokasta (70 %). Vailla merkitystä ei ollut myöskään halu tukea jotakin puoluetta (62 %). Joka toinen arvioi myös, että äänestämällä kuntavaaleissa pystyi vaikuttamaan koko valtakuntaa koskeviin asioihin, ei ainoastaan kotikunnan oloihin.

Neljä viidestä (78 %) katsoi, että kansalaisjärjestöjen tai etujärjestöjen vetoomuksilla ei ollut lainkaan vaikutusta äänestämään lähtemiseen. Kahdelle kolmesta (67 %) myöskään ystävien tai tuttujen kehotuksilla ei ollut vaikutusta. Enemmistöä ei saanut liikkeelle myöskään vanhempien esimerkki (52 %) eikä nykyisen hallituksen vastustus (51 %). Vain reilu neljännes äänestäneistä arvioi puolueiden viime aikojen toiminnan ja kannanottojen vaikuttaneen liikkeelle lähtöön paljon tai melko paljon.

Epäluottamus politiikkaan ja vaikeus löytää ehdokas olivat merkittävimmät syyt jättää äänestämättä

Merkittävimmät yksittäiset äänestämättömyyden syyt olivat epäluottamus politiikkaa kohtaan (77 % vaikutti ainakin jonkin verran), ei riittävää syytä lähteä äänestämään (67 %) ja vaikeus löytää sopiva ehdokas (66 %)

Muihin tärkeisiin syihin kuului, että äänestämällä ei pysty vaikuttamaan kotikunnan asioihin (62 %). Selvä enemmistö (62 %) arvioi, että oli vaikeuksia löytää sopiva puolue. Enemmistö (58 %) ilmoittaa myös, että puolueet eivät kyenneet tarjoamaan selkeitä vaihtoehtoja nykyiselle meiningille maassa.

Kuntavaaleissa nukkuneet tekivät ratkaisun jättää äänestämättä tuntuvasti lähempänä vaalipäivää kuin vuonna 2017. Silkka laiskuus oli aiempaa yleisemmin syy jättää äänestämättä. Aiempaa vähemmän tärkeä veruke oli se, että ei ole riittävästi tietoa.

Lue koko tutkimusosio.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 18.–23.6 2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1027. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400 570 087.

#äänestäminen #gallup #kansalaiset #kansalaisgallup #kansalaiskysely #kuntavaalit

1 kommentti

  1. Näkyy olevan säätiön hallitus vailla perussupmalaista edustusta? Mitä pitää tehdä? Demokratian pelisäännöt käyttöön myös kuntapolitiikassa.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.