uutiset / 21.08.2021

Enemmistön mielestä lakeja valmistellaan nykyisin liian kiireellä ja tutkimustietoa hyödyntämättä

Miltei kaksi kolmesta uskoo tutkimustietoa hyödynnettävän riittämättömästi lakeja valmisteltaessa (62 %). Enemmistö suomalaisista on myös vakuuttunut siitä, että lakeja valmistellaan nykyisin liian kiireellä (60 %). Vain reilu neljännes (28 %) tohtii olla eri mieltä, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Selvä enemmistö uskoo, että poliittiset päättäjät painostavat virkamiehiä lainvalmistelussa, mikä heikentää lakiehdotusten tasoa (60 %). Vain kuudesosa (17 %) tyrmää tämän väitteen. Enemmistön mielestä myös päättäjien tuki hyvälle lainvalmistelulle on puutteellista (55 %).

Noin kaksi viidestä arvioi lainvalmistelun toimivan maassamme laadukkaasti kansalaisten parhaaksi (43 %). Samansuuruinen joukko tyrmää tämän väittämän (43 %). Kolmannes kansalaisista uskoo, että poliittisia päättäjiä arvostellaan suotta, he tekevät lainvalmisteluun liittyen parhaansa (33 %). Liki puolet torjuu tämän väitteen (46 %).

Miehillä on naisia kriittisempiä näkemyksiä lakien valmistelusta maassamme. Nuoret, 18–30-vuotiaat, eivät ole ollenkaan yhtä taipuvaisia arvostelemaan lakien valmistelua ja poliitikkoja kuin varttuneemmat ikäluokat. Epäluottamus on keskimäärää voimakkaampaa keski-ikäisten (41–50-vuotiaiden) ja eläkeikää lähestyvien (51–60-vuotiaiden) parissa.

SDP:n kannattajat ovat muita tyytyväisempiä lainvalmistelun tasoon maassamme. Perussuomalaisten kannattajat eivät näe lakien valmistelussa juuri mitään hyvää. Kokoomuksen ja keskustan tukijoiden näkemykset ovat puolestaan lähellä kansalaisten keskimääräistä suhtautumista. Vihreiden kannattajien keskuudessa on keskimäärää enemmän niitä, jotka eivät pysty ottamaan kantaa.

Lue koko tutkimusosio.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 18.–23.6 2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1027. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400 570 087.

#gallup #kansalaiset #kansalaiskysely #kansalaistutkimus #lainvalmistelu #lait #laki

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.