uutiset / 16.10.2014

Kansalaismielipide: Lähidemokratia on kuntien keskeisin tehtävä – kuntien tehtäviä ei tule siirtää valtiolle

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kuntien keskeisin tehtävä on väestön selvän enemmistön mielestä huolehtia lähidemokratiasta ja sen toteutumisesta (71 %). Kuudesosa ajattelee, että kuntien tärkein tehtävä on jokin muu asia. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön TNS Gallup:illa teetättämästä tutkimuksesta.Katso koko tutkimus tästä.

Kunnallishallinnon on sanottu turvonneen kohtuuttomasti, toimivan tehottomasti ja maksavan liikaa. Kunnallisen demokratian toteutumisestakin on monen mielestä vain niukalti näyttöä. Kovimmissa puheenvuoroissa on jopa kysytty, tarvitaanko kunnallishallintoa maassamme lainkaan.

Tällainen kysymys kuulostaa monista suomalaisista jokseenkin turhalta. Kunta on kansalaismielipiteessä kunniassa. Enemmistö suomalaisista (57 %) yhtyy näkemykseen jonka mukaan kunnallista itsehallintoa ei saa heikentää missään oloissa. Vajaa kolmannes (31 %) tohtii olla eri mieltä.

Vielä selkeämpi tulos saadaan toisesta, käänteisesti muotoillusta, konkreettista toimintamallia tarjoavasta väitteestä. Kolme neljästä (77 %) kuntalaisesta torjuu näkemyksen, jonka mukaan suomalainen kuntajärjestelmä tulisi lakkauttaa ja perustehtävät siirtää valtion hoidettavaksi.

Selvä enemmistö (69 %) suomalaisista torjuu myös ehdotuksen, jonka mukaan kunnallishallinto voitaisiin lakkauttaa siinä tapauksessa että paikkakunnalla on muutoin riittävästi palveluita tarjolla.

Kuntien tehtävien siirtäminen noin kahdellekymmenelle alueelle (maakunnat) ei liioin saa suurta kannatusta (22 %). Selvä enemmistö (63 %) vierastaa ajatusta.

Kunnallisen demokratian toteutuminen kuitenkin jakaa kansaa enemmän kahtia. Joka toinen (51 %) yhtyy väitteeseen, jonka mukaan jokainen joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan kotikuntansa asioihin. Enemmän kuin kaksi viidestä (42 %) on pessimistinen ja epäilee vaikutusmahdollisuuksien toteutumista.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla syyskuussa 2014. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.003. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuunottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy.

Lisätietoja: Antti Mykkänen, asiamies, 0400-570087

 

Jaa

 

#gallup #kansalaiset

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.