Vihdin kunnanvirasto uutiset / 31.07.2021

Enemmistö tyytyväinen demokratiaan kotikunnassa – myös ymmärrys poliittisiin kysymyksiin on lisääntynyt

Enemmistön (61 %) mielestä ”demokratia toimii kaiken kaikkiaan kotikunnassani hyvin”. Vain neljännes (26 %) kiistää väitteen, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta. Tyytyväisyys kuntademokratian toimivuuteen on säilynyt muuttumattomana vuodesta 2017 (60 % -> 61 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kaksi kolmesta (65 %) suomalaisista arvioi ymmärtävänsä hyvin tärkeitä poliittisia kysymyksiä. Reilu neljännes (27 %) torjuu sen, että ymmärtäisivät hyvin politiikkaa. Tällä tavalla mitattuna sisäinen kansalaispätevyys näyttäisi voimistuneen vuodesta 2017 (57 % -> 65 %) siitäkin huolimatta, että kuntavaalien äänestysprosentti laski.

Demokratian toimivuutta koskeviin arvioihin liittyy myös väittämä ”puolueiden kautta kansalaisten mielipiteet tulevat päätöksenteossa huomioon otetuiksi”. Suomalaisista enemmistö (63 %) allekirjoittaa väitteen ja reilu neljännes (26 %) torjuu. Luottamus puolueisiin tällä tavalla kysyttynä on lisääntynyt vuoden 2017 kuntavaaleista (54 % -> 63 %).

Enemmistö (61 %) kansalaisista yhtyy myös väittämään ”on ainakin yksi puolue, joka ajaa minun etujani”. Vain viidennes (20 %) torjuu väittämän. Puoluekiinnittyneisyys on jonkin verran vahvistunut vuodesta 2017 (56 % -> 61 %).

Kaksi kolmesta (65 %) yhtyy väitteeseen, jonka mukaan ”jokainen, joka haluaa, pystyy kyllä vaikuttamaan kotikuntansa asioihin”. Eri mieltä uskaltaa olla reilu neljännes (27 %). Samanmielisyyttä osoittava luku on korkeampaa tasoa kuin edellisten kuntavaalien jälkeen vuonna 2017 (60 % -> 65 %). Aiempaa useampi uskoo myös, että asiat hoituvat, vaikka jättäisi äänestämättä (2017: 26 % -> 2021: 34 %). Äänestysprosentin lasku voi osaksi selittyä tämän asennemuutoksen kautta.

Suomalaisista neljännes (26 %) ilmoittaa tarvitsevansa hyvän syyn käydä äänestämässä. Selvä enemmistö (70 %) torjuu sen, että äänestämiseen ajaisi jokin erityinen syy. Tulos kielii siitä, että äänestäminen on monelle kansalaisvelvollisuus ja erityisiä muita motiiveja käyttää ääntä ei tarvita.

Lue koko tutkimusosio.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 18.–23.6 2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1027. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400 570 087.

#äänestäminen #demokratia #gallup #kansalaiset #kansalaiskysely #kotikunta #kysely

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.