uutiset / 21.04.2021

Suomalaiset suhtautuvat talouden vakautustoimiin aiempaa varauksellisemmin – eniten tukea saavat julkisten ja hävittäjähankintojen lykkääminen

Kansalaisten enemmistöä ei löydy minkään talouden vakauttamis- tai sopeuttamistoimen tukijaksi, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta. Vajaat puolet kuitenkin kannattaa avoimesti isojen julkisten hankintojen lykkäämistä ja karsimista (47 % kannattaa), hävittäjähankintojen siirtoa useamman vuoden päähän aiemmin suunnitellusta aikataulusta (45 %) ja työperäisen maahanmuuton helpottamista (44 %). Näkyvässä määrin kannatusta saa myös paikallisen sopimisen lisääminen (38 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Enemmistö kuitenkin saattaisi sietää verojen korottamisen, julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaukset, palvelumaksujen korotukset sekä eläkkeelle siirtymisen vaikeuttamisen. Ongelmaksi saattaa kuitenkin nousta keinon vastentahtoinen hyväksyminen.

Keinoja, joihin kohdentuu eniten ehdotonta vastustusta (ei hyväksy ollenkaan), ovat eläkeiän korottaminen ja eläkkeelle siirtymisen hankaloittaminen (43 %) ja verojen korottaminen (42 %).

Mielipiteet ovat muuttuneet yleisilmeeltään aiempaa jonkin verran varauksellisemmiksi erilaisia talouden vakauttamis- ja sopeutustoimia kohtaan.

Hallituspuolueista keskustan kannattajien näkemykset osuvat monilta kohdin lähemmäksi kokoomuksen kuin vasemmistopuolueiden ja vihreiden tukijoita. Näin etenkin, kun tarkastellaan näkemyksiä verojen korotuksista, palvelumaksujen korotuksista, etuuksien leikkauksista ja paikallisen sopimisen lisäämisestä työpaikoilla.

Jos vasemmistopuolueiden ja vihreiden kannattajat saisivat yksinään päättää, niin hävittäjähankintoja lykättäisiin, sosiaali- ja työttömyysetuja ei leikattaisi. Veroja ehkä korotettaisiin, elinkeinoelämän tukia karsittaisiin, työperäistä maahanmuuttoa helpotettaisiin ja lainaottoa lisättäisiin.

Lue koko tutkimusosio.

Tutkimuksen toteutus. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 9. –15.4 2021. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1035. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy.

 

#gallup #hallitus #hankinnat #kansalaistutkimus #kysely #sopeuttamistoimet #talous #vakauttamistoimet

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.