uutiset / 12.11.2016

Kansalaiset: Ei suoria kansanäänestyksiä, eikä kuntajohtajavaaleja

Kansalaiset eivät halua kuntiin suoria kansanäänestyksiä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan Kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta. Lähes joka toinen (47 %) kannattaa ja saman suuruinen joukko (47 %) torjuu suorat kansanäänestykset. Nuiva suhtautuminen on lisääntynyt vuodesta 2014 (37 %:sta 47 %:iin).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Iän ja koulutuksen noustessa kansanäänestysten suosio heikkenee. Puoluekentällä kansanäänestykseen suopeimmin suhtautuvia ovat perussuomalaisten (73 %) ja vasemmistoliiton (57 %) kannattajat. Vähiten innokkaita ovat kokoomuksen kannattajat (25 %).

Vasta-argumentti, väite ”suoria vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kansanäänestyksin tuottaisi helposti huonoja ja lyhytjänteisiä päätöksiä” saa enemmistön tuen (58 %). Ainoastaan reilu neljännes (27 %) torjuu väittämän. Luottamus kansan päätösten järkevyyteen on heikentynyt viiden viime vuoden aikana.

Suhtautuminen ”kunnanjohtajavaaleihin” jakaa kansaa. Lähes joka toinen (45 %) yhtyy vaateeseen ”kaupungin ja kuntien johtajat tulisi valita virkaansa suoralla kansanvaalilla”. Eri mieltä on enemmän kuin kaksi viidestä (42 %).

Näkemykset suorasta kansanvaalista ovat vähemmän hyväksyviä kuin vuonna 2011. Tuolloin selvä enemmistö (71 %) kannatti ”kunnanjohtajavaaleja”. Vertailua hankaloittaa se, että aiempi tieto nojautuu erilaiseen haastattelumetodiin.

Mitä nuorempi henkilö on, sitä hyväksyvämmin hän suoraan kansanvaaliin yleensä suhtautuu ja vastaavasti, mitä koulutetumpi hän on, sitä varauksellisempi hänen kantansa on. Puolueiden kannattajista vasemmistoliiton (70 %) ja SDP:n (53 %) kannattajien enemmistö on suorien kuntajohtajien vaalien kannalla.

Vastaajille esitettiin tutkimuksessa joukko kunnallista demokratiaa ja osallistumista koskevia asenneväittämiä, joihin heidän tuli ottaa kantaa puolesta tai vastaan. Väittämiä oli tutkimuksessa kaikkiaan seitsemän.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 24.–29.9.2016. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 082. Vastaajat edustavat maamme 18–75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Antti Mykkänen 0400-570087.

kuvio-3-politiikka

Kunnallisen demokratian toimivuus ja usko päättäjiin -tutkimusosio

#demokratia #gallup #kuntademokratia #kuntajohtaja #politiikka

2 kommenttia

 1. Lähes joka toinen (45 %) yhtyy vaateeseen ”kaupungin ja kuntien johtajat tulisi valita virkaansa suoralla kansanvaalilla”. Eri mieltä on enemmän kuin kaksi viidestä (42%).

  Näkemykset suorasta kansanvaalista ovat vähemmän hyväksyviä kuin vuonna 2011. Tuolloin selvä enemmistö (71 %) kannatti ”kunnanjohtajavaaleja”.

  Vertailua hankaloittaa se, että aiempi tieto nojautui erilaiseen haastattelumetodiin, henkilökohtaisiin haastatteluihin. Muutos on kuitenkin niin suuri, että ei selity aineistonkeruutavan muutoksella.

  Juhani Pehkonen
  TNS Gallup Oy

 2. ”Vertailua hankaloittaa se, että aiempi tieto nojautuu erilaiseen haastattelumetodiin.”

  Olisitte nyt kertoneet, että miten eroavat.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.