Maakunnat vertailussa – Taustaraportti maakuntien rakennetekijöistä ja KAKSin maakuntapuntareista

Kirjoittanut: Sami Borg
Julkaisu: 04.10.2023

Raportti arvioi sitä, millaisten tekijöiden voidaan katsoa selittävän mielipide-eroja eri maakunnissa asuvien ihmisten välillä, sekä missä määrin ja miten objektiivisesti havaittavissa olevat maakuntien väestörakenne-erot ilmenevät maakuntien asukkaiden subjektiivisissa käsityksissä.

Millä tavalla maakuntien väestörakenne-erot selittävät väestön suhtautumista oman maakuntansa tilaan ja tulevaisuuteen, ja miten erot maakuntien taloudellisessa tilanteessa heijastuvat käsityksiin oman maakunnan tilasta ja tulevaisuudesta?

Raportti taustoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiön maakuntapuntari-tutkimuksia ja analysoi erityisesti vuoden 2023 puntariaineistoa maakuntien välisten erojen näkökulmasta. Samalla se toimii tiiviinä datapakettina maakuntien rakenne-eroihin.

Lataa julkaisu

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.