uutiset / 27.01.2013

Kuntatyöntekijän toive: ”Minulla olisi lähiesimies, joka mahdollistaisi työnteon.”

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kuntatyöntekijät haluavat johtamisen perusasiat kuntoon. Suurista ihmeistä ei edes haaveilla, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön Tampereen yliopistolla teetättämästä kuntajohtamistutkimuksesta (PDF).

Tutkimuksessa huono johtaminen ilmeni epäasiallisuutena, huonona käyttäytymisenä ja jopa lakien noudattamattomuutena. Työntekijöiden ei uskottu olevan luottamuksen arvoisia. Heidän ammattitaitoaan kyseenalaistettiin antamalla pikkutarkkoja ohjeita ja puuttumalla päivittäiseen työhön. Epäoikeudenmukainen johtaminen ilmeni työntekijöiden eriarvoisena kohteluna, johtamisen autoritaarisuutena ja epäasiallisuutena. Vastauksista paistoi myös pessimistisyys muutoksen mahdollisuuteen, koska huonojen tapojen uskottiin olevan luonteesta kiinni.

Jatkuva kiire, erityisesti kuntatyöntekijöitä vaivaava psyykkinen kuormittavuus ja henkinen väkivalta, myös asiakkaiden taholta, altistavat työhyvinvoinnin pulmiin. Tällöin ihmisen käyttäytyminen muuttuu, ”pinna” kiristyy, havaintokyky kutistuu ja luovat työnteon ratkaisut jäävät löytämättä.

Työntekijöiden mielestä ihmeeseen riittäisivät tavalliset asiat: työn rauhassa tekeminen, vaikuttamisen mahdollisuus, luottamus työntekijöiden ammattitaitoon, kuulluksi tuleminen, oikeudenmukainen kohtelu ja hyvät tavat. Ylimmän johdonkin toivottiin poikkeavan tutustumaan työntekijöiden arkeen, jotta siitä muodostuisi oikea kuva. Muutama vastaaja oli jo kokenutkin ihmeen, mutta se johtui esimiehen vaihdoksesta, ja useimmiten nuorempaan sukupolveen.

Myös työntekijöillä tulee olla valmiuksia tukea esimiestään ja yhteisöllisyyttä. Johtamiskoulutuksen rinnalle tarvitaan työyhteisötaitojen valmennusta. Haasteena on, että henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan suunnitelmallisesti. Varmistetaan organisaation toimivuus, työn hallinta, johtaminen ja työyhteisön hyvä henki. Työntekijöitä kohdellaan arvostavasti. Heille annetaan vaikuttamisen mahdollisuuksia ja innostetaan kehittämään omaa työtään.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö selvitytti yhdessä kunta-alan ammattijärjestöjen (JHL, Juko, Jyty, KTN, OAJ, Super ja Tehy) kanssa, miten johtamisen kokevat n. 420.000 kuntien työntekijää. Vastaajina oli 715 ammattijärjestöjen luottamusmiestä. Tutkimuksen teki Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos professori Marja-Liisa Mankan johdolla. Raportti ”Perusasioista pieniin ihmeisiin – kuntajohtamisen kuva” julkaistiin Polemia -sarjassa.

Lisätietoja: professori Marja-Liisa Manka, 040-1909663

 

Jaa

 

#henkilöstö #johtaminen #työhyvinvointi

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.