uutiset / 11.05.2018

Suomalaiset luovuttaisivat useimmat rutiinityöt roboteille – enemmistö ei usko pitkäaikaisten työsuhteiden häviävän

Selvä enemmistö (67 %) suomalaisista on valmis hyväksymään sen, että koneet ja robotit hoitavat tulevaisuudessa useimmat rutiinityöt, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Neljännes (29 %) vastustaa tällaista kehitystä. Naiset, työntekijät, heikosti koulutetut ja työväenluokkaan samaistuvat paheksuvat muita useammin rutiinitöiden siirtymisen robottien vastuulle. Akateemisesti koulutetut ja ylemmät toimihenkilöt ottavat muita innokkaammin vastaan tällaisen tulevaisuudenkuvan.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Enemmistö (58 %) torjuu ehdotuksen automaatiokehityksen vauhdin vaimentamisesta. Kolmannes (32 %) väestöstä olisi valmis hillitsemään automaatiota sillä perusteella, että robotit vievät ihmisten työpaikat. Automaation jarruttaminen kiehtoo muuta väestöä enemmän naisia, heikommin kouluttautuneita ja työntekijöitä. Ylemmät toimihenkilöt ja korkeasti koulutetut ovat päinvastaista mieltä.

Enemmistö (53 %) kansasta tyrmää ajatuksen, että pitkäaikaiset työsuhteet häviävät ja niitä ei tulevaisuudessa enää ole. Kaksi viidestä (39 %) on valmis hyväksymään sen, että pitkäaikaiset työsuhteet katoavat. Nuoret 18-30-vuotiaat (73 %) torjuvat väitteen pitkäaikaisten työsuhteiden kutistumisesta. Ikääntyneet, eläkeläiset ja yrittäjät suhtautuvat muita myötämielisemmin työsuhteiden muuttumiseen pätkiksi ja projekteiksi.

Valtaosa (86 %) suomalaisista katsoo, että ihmisten pitää olla vastaisuudessa aktiivisempia oman työuransan suhteen huolehtimalla osaamisensa ja taitojensa kehittämisestä. Alle kymmenesosa (7 %) tohtii kiistää sen, että ihmisten tulisi olla toimeliaampia oman työuransa suhteen.

Hoitorobotit arveluttavat

Enemmistö (57 %) suhtautuu erittäin tai melko myönteisesti robotteihin kirurgisissa toimenpiteissä ja leikkauksissa. Vain viidesosa (19 %) suhtautuu kielteisesti. Koulutustaso on yhteydessä näkemyksiin. Mitä enemmän on koulutusta, sitä hyväksyvämmin asennoidutaan robotteihin kirurgisissa toimenpiteissä.

Suhtautuminen palvelurobotteihin on tuntuvasti varauksellisempaa. Selvä enemmistö (62 %) suomalaisista suhtautuu kielteisesti robotteihin lastenhoidossa (valvonta, leikit, opetus). Vain viidennes (20 %) näkee roboteista olevan hyötyä lasten hoivaamisessa.

Robotit vanhusten hoidossa saa enemmän ymmärtämystä kuin lastenhoidossa. Kansalaisista kolmannes (34 %) suhtautuu myönteisesti robottien apuun vanhusten huollossa, esim. nostaminen, tarjoilu, liikkuminen, viriketoiminta. Kielteisiä näkemyksiä on kahdella viidestä (43 %). Eläkkeellä olevista joka toinen (48 %) suhtautuu kielteisesti.

Robottiautoja testataan eri puolilla. Asenteet eivät kuitenkaan vielä ole niille tavattaman suopeita. Suomelaisista reilu neljännes (28 %) suhtautuu robottihenkilöautoihin myönteisesti ja lähes joka toinen (48 %) kielteisesti.

Koko tutkimusosio luettavissa tästä.

Tutkimuksen toteutus

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 23.-28.3.2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 028. Vastaajat edustavat maamme 18 – 79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 040 057 0087.

#automatisaatio #kehitys #palvelut #robotisaatio #tulevaisuus #työtehtävät

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.