uutiset / 02.08.2017

Valtuutetut: Kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen on kunnan tärkein tehtävä, palvelujen tuottaminen listan viimeisenä

Käytännössä kaikki valtuutetut (99 %) pitävät kunnan elinvoimaisuuden kehittämistä erittäin tai melko tärkeänä edistettävänä asiana omassa kunnassaan, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön valtuutetuille tekemästä kyselytutkimuksesta. Maakunnittainkaan eroja ei syntynyt. Muutkaan taustamuuttujat, kuten ikä, sukupuoli ja koulutustausta eivät tuoneet näkemyksiin hajontaa.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Noin yhdeksän kymmenestä valtuutetusta pitää tärkeänä kunnan henkisen ilmapiirin kehittämistä (93 %). Päinvastaista mieltä oli vaivaiset 2 prosenttia SDP:n, kokoomuksen ja perussuomalaisten valtuutetuista. Muissa puolueissa luku oli vielä pienempi. Maakunnittain tarkastellen eroja ei käytännössä tässäkään asiassa syntynyt.

Yhteisöllisyyden ylläpitämistä kunnassa piti tärkeänä niin ikään yhdeksän kymmenestä (92 %). Perussuomalaisia (85 %) lukuun ottamatta kaikkien puolueiden valtuutetuista vähintään yhdeksän kymmenestä (91-96 %) piti yhteisöllisyyden ylläpitämistä tärkeänä. Maakuntien välillä ei ollut merkittäviä eroja.

Asukkaiden osallistumisen edistämistä kunnassa piti tärkeänä yhdeksän kymmenestä (89 %) valtuutetusta. Tärkeintä asukkaiden osallistumisen edistäminen oli vasemmistoliiton (98 %) ja vihreiden (96 %) valtuutetuille. Vähäisintä kiinnostus oli kokoomuksen (80 %), RKP:n (86 %) ja perussuomalaisten (86 %) valtuutetuilla. Erot eivät kuitenkaan olleet suuria.

Tärkeimpänä asiakkaiden osallisuuden edistämistä pidettiin Pohjois-Karjalassa (95 %), Kainuussa (94 %) ja Keski-Pohjanmaalla (94 %). Vähiten tärkeänä, mutta korkealla luvulla, asiaa pidettiin Varsinais-Suomessa (82 %), Satakunnassa (83 %) ja Kymenlaaksossa (84 %).

Palvelujen tuottajana toimimista piti tärkeänä seitsemän kymmenestä (71 %) valtuutetusta. Vasemmistoliiton valtuutetuista lähes kaikki (97 %) pitävät sitä erittäin tai melko tärkeänä. SDP:n (85 %), kristillisdemokraattien (86 %), ja vihreiden (78 %) valtuutetuista myös ylivertainen valtaosa korosti kuntien palvelujen tuottamisen tärkeyttä. Sen sijaan kokoomuksen valtuutetuista vain alle puolet (45 %) oli samaa mieltä. Keskustan (66 %) ja perussuomalaisten (69 %) valtuutetuista kaksi kolmesta piti sitä tärkeänä.

Maakunnista tärkeimpänä kuntien palvelujen tuottamista pitävät Pohjanmaa (83 %) ja Pohjois-Karjala (82 %). Vähäisintä merkitys oli Kanta-Hämeessä (63 %), Etelä-Pohjanmaalla (64 %) ja Etelä-Karjalassa (65 %). Naisista kahdeksan kymmenestä (79 %) ja miehistä kaksi kolmesta (65 %) piti tärkeänä, että kunta tuottaa palveluja.

Tutkimuksen taulukot luettavissa tästä.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö teki sähköpostitse kyselytutkimuksen keväällä valituille uusille kaupunkien ja kuntien valtuutetuille. Kysely lähetettiin 7902 valtuutetulle 24.5-12.6.2017. Kyselyyn vastasi 1745 valtuutettua. Vastausprosentti on 22. Vastanneet olivat edustava joukko suhteutettuna valtuutettujen kokonaismäärään maakunnittain ja puolueittain. RKP:n valtuutetuilla on pieni aliedustus. Kysely tehtiin suomenkielisenä. Tutkimuksen virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087

#maakunta #palvelut #valtuutetut

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.