uutiset / 09.11.2015

Matti ja Markku Rimpelän tutkimus: Investoinneilla miljardisäästöt lapsiperheiden palveluihin

Suomalaista lapsipolitiikkaan on uudistettava. Investoimalla laajaan uudistukseen voidaan tuottaa parempia palveluja ja säästää miljardi euroa.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Lasten ja lapsiperheiden palvelujen kustannukset ovat 9-12 miljardia euroa vuodessa. Investoimalla laajaan uudistukseen voidaan tuottaa parempia palveluja ja säästää miljardi euroa. Tämä käy ilmi Matti ja Markku Rimpelän KAKS –Kunnallisalan kehittämissäätiölle tekemässä tutkimuksesta ”Säästöjä lapsiperheiden palveluremontilla”.

Suomalaista lapsipolitiikkaan on uudistettava. Sen punaisena lankana tulee olla YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja sen tarkoittama lapsen etu, käytännössä lapsi- ja perhelähtöisyys.
Tarvitaan Lapsipolitiikka vuoteen 2025 –tavoiteohjelma. Ohjelmassa kehitetään lapsiperheiden palveluja varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta sijaishuoltoon ja lastenpsykiatriaan yhtenä kokonaisuutena. Ohjelma on syytä valmistella parlamentaarisessa yhteistyössä eduskunnan käsiteltäväksi. Työhön on syytä käydä heti.

Pikaisesti valmistellaan palvelu-uudistusta edistäviä säännösmuutoksia. Heti alussa huomiota kiinnitetään riittävästi tiedon hallinnan uudistamiseen ja uuden teknologian soveltamiseen. Kaikissa kunnissa vahvistetaan lapsi- ja perhelähtöistä toimintakulttuuria ja osaamista koko henkilöstölle yhteisellä koulutuksella.

Uutta palvelukokonaisuutta testataan ja kehitetään muutamassa kuntakokeiluissa. Erityistä huomiota kiinnitetään kustannusvaikuttavuuteen ja tiedolla johtamiseen. Kuntakokeiluihin yhdistetään alusta alkaen kehittävää arviointitutkimusta. Kuntien tähänastisia onnistumisia käytetään hyväksi.

Kuntien käytännöt osoittavat, että investoinnit kaikille lapsiperheille suunnattuun tukeen ovat vähentäneet ongelmiin erikoistuneiden palvelujen kuormitusta ja kustannuksia muutamassa vuodessa jopa viidenneksellä.

Lisätietoja: Matti Rimpelä, p. 050 569 3439, Markku Rimpelä, p. 0400 712 219

#lapset #palvelut #tutkimus