uutiset / 14.04.2018

Enemmistö ei halua kiristää subjektiivisten oikeuksien saamisen ehtoja

Lähes kaikki suomalaiset katsovat, että maksuttomaan perusopetukseen (94 %) ja esiopetukseen (kuusivuotiaille tarjottava maksuton opetus) (89 %) ei saa puuttua. Valtaosan mielestä myöskään verovaroin tuettua hammashoitoa (73 %) ei saisi ainakaan heikentää nykyisestä. Kaksi kolmesta säilyttäisi lasten päivähoidon ennallaan (66 %). Vain reilu neljännes (27 %) leikkaisi lasten päivähoidosta tavalla tai toisella.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Enemmistö säilyttäisi lapsilisien (55 %) ja kotihoidon tuen (54 %) etuudet ennallaan. Kaksi viidestä leikkaisi lapsilisistä ja kolmannes lasten kotihoidon tuesta. Miehet ovat naisia innokkaampia rajaamaan lapsilisien ja kotihoidon tuen ehtoja.

Mielipiteet ovat muuttuneet vuodesta 2014. Aiempaa useampi säilyttäisi kaikki etuudet ennallaan. Halukkuus kiristää subjektiivisten oikeuksien saamisen edellytyksiä on vähentynyt kautta linjan.

Suhtautumista lapsilisiin ja kotihoidon tukeen selittää elämänvaihe. Yhdessä puolison ja lasten kanssa asuvat säilyttäisivät lapsilisät ja kotihoidon tuen ennallaan, elleivät jopa lisäisi etuuksia. Yksinasuvista ja kaksistaan puolison kanssa asuvista keskimäärää useampi rajaisi näitä etuuksia tavalla tai toisella.

Enemmistö kannattaa kokonaan maksutonta toisen asteen koulutusta

Enemmistö kansasta kannattaa kokonaan maksutonta toisen asteen koulutusta (lukion ja ammatillisten oppilaitosten kirjat, työvälineet, tarvikkeet) (59 %) ja perusterveydenhuoltoa terveyskeskuksissa (53 %).

Sen sijaan asukkaiden liikuntapalvelujen (uimahallit, kuntosalit jne.) (70 %) ja paikallisen joukkoliikenteen (60 %) maksuttomuutta ei kannateta, jos siitä aiheutuu korkeampi veroäyri kotikunnassa. Maksutonta ehkäisyä kaikille nuorille kannattaa 46 % ja kokonaan maksutonta varhaiskasvatusta 41 % väestöstä.

Oppositiopuolueiden tukijat ovat hallituspuolueiden kannattajia taipuvaisempia kannattamaan kaikkien palveluiden maksuttomuutta siitäkin huolimatta, että verotus kiristyisi. Hallituspuolueiden kannattajien enemmistö hyväksyy ainoastaan toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden.

Tulotasolla on yhteyttä suhtautumiseen palveluiden maksuttomuudesta. Pienituloiset kannattavat selvästi keskimäärää useammin eri palveluiden maksuttomuutta.

Koko tutkimusosio ja kuviot luettavissa tästä.

Tutkimuksen toteutus

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 23.-28.3 2018. Haastatteluja tehtiin yhteensä  1 028. Vastaajat edustavat maamme 18 – 79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400 570 087.

#etuudet #koulutus #maksuttomuus #palvelut #subjektiiviset oikeudet

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.