uutiset / 04.05.2019

Kansalaisopisto tuottaa hyvinvointia, ystäviä ja edullisia kuntalaisia

Tuoreen tutkimuksen mukaan kansalaisopiston aikuisopiskelijat käyttävät vähemmän sote-palveluita kuin väestö keskimäärin. Tutkimuksessa mukana olleiden aikuisopiskelijoiden sote-kulut ovat vain 464 €/henkilö, kun ne ovat väestöllä keskimäärin 1 049 €/henkilö. Tämä selviää KAKS – Kunnallisalan
kehittämissäätiön teettämästä tutkimuksesta ”Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa – kansalaisopiston hyödyt osallistujille, kaupungille ja alueelle”.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tutkimus toteutettiin Itä-Suomen yliopistossa ja siinä seurattiin lukuvuoden 2017–2018 ajan satojen Joensuun seudun kansalaisopistossa opiskelevien aikuisten elämäntilanteen muuttumista ja arvioitiin opiskelun tuottamia hyötyjä ja mahdollisia taloudellisia vaikutuksia. Tutkimusraportti on julkaistu Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu-sarjassa.

Tutkimuksen mukaan suurin osa kansalaisopiston aikuisopiskelijoista on muuhun väestöön verrattuna hieman koulutetumpia ja paremmassa sosioekonomisessa asemassa. He myös luottavat hieman enemmän kuntapäättäjiin.

Kansalaisopiston aikuisopiskelijoiden jo ennestään varsin hyvä elämäntilanne parani vuoden aikana: kansalaisopistossa suoritetut kurssit lisäävät suvaitsevaisuutta ja opiskeluhalukkuutta. Puolet vastaajista mainitsee tärkeimpinä hyötyinä opiskelun tuomat hyvinvointi- ja terveysvaikutukset sekä kurssien tarjoamat vuorovaikutuksen mahdollisuudet.

Kurssit näyttäisivät vahvistavan opiskelijoiden identiteettiä, osaamista, ja sosiaalisia verkostoja. Arviointia vaikeuttaa se, että kansalaisopistoon hakeutuu enemmän jo ennestään aktiivisia, hyvinvoivia ja osaavia kuntalaisia. Eniten kursseista hyötyvät aikuiset, jotka ovat hieman hankalammassa elämäntilanteessa kurssien alkaessa, mutta he ovat kansalaisopiston opiskelijoista vähemmistö. Kansalaisopistojen pitäisikin pystyä tarjoamaan toimintaa jatkossa myös uusille kohderyhmille.

Julkaisu luettavissa tästä.

Lisätietoja: professori Jyri Manninen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 381 5359, jyri.manninen@uef.fi

#hyvinvointi #kansalaisopistot #opiskelu