uutiset / 25.05.2019

Dosentti Sakari Möttönen: Hyvinvointivaltio otti erävoiton kilpailuvaltiosta

Hyvinvointivaltioperiaatteen ja markkinamallin välinen ristiriita kaatoi sote-uudistuksen ja Juha Sipilän hallituksen. Hyvinvointivaltio otti erävoiton kilpailuvaltiosta, esittää dosentti Sakari Möttönen KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa julkaisussa ”Sote-uudistamisen anatomia – Yhteiskuntapoliittisia näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon reformista”.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Sote-uudistus on viivästynyt, sillä ei ole päästy yhteisymmärrykseen, millaisilla keinoilla tavoitteet saavutetaan. On kiistelty etenkin siitä, säilytetäänkö vastuu palveluista julkisella vallalla vai siirretäänkö se markkinoille. Jos hyvinvointivaltion ja kilpailuvaltion välistä kiistaa ei pystytä sovittamaan, myös uudet uudistusyritykset todennäköisesti epäonnistuvat.

Juha Sipilän hallitus ajoi kilpailuvaltioidean mukaista markkinamallia. Tämä herätti kysymyksen, ketkä saavat tuottaa palveluja. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollosta pyrittiin tekemään markkina-alue. Perustuslakivaliokunta katsoi kuitenkin, että vastuun siirtäminen markkinoille on ristiriidassa perustuslaissa säädettyjen perusoikeuksien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen takana ovat hyvät aikeet. Tavoitteena on siirtää palvelujen järjestämisvastuu suurimmille alueellisille kokonaisuuksille, edistää sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäistämistä, vahvistaa yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuudessa, helpottaa kansalaisten pääsyä hoitoon ja lisätä palvelujen tuottavuutta. Uudistuksen arvopohjasta ja eettisistä periaatteista on vielä käytävä keskustelua.

Dosentti, HTT, sosiaalineuvos Sakari Möttönen (s. 1949) on tehnyt päätyönsä Jyväskylän kaupungin palveluksessa mm. sosiaali- ja terveysjohtajana ja kaupungin kehitysjohtajana. Hän on toiminut valtakunnallisten ja paikallisten sosiaalialan järjestöjen hallintoelimissä. Tutkimuksissaan ja muissa kirjoituksissaan hän on käsitellyt kuntien strategista johtamista ja tuloksellisuutta, kansalaisyhteiskuntaa sekä kuntien ja järjestöjen välisiä suhteita.

Julkaisu luettavissa tästä.

Lisätietoja: dosentti Sakari Möttönen, puh. 050 60967

#hallitus #hyvinvointi #markkinamalli #sosiaali- ja terveyspalvelut #soteuudistus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.