Kuvassa Hannu Itkonen, Anita Kangas ja Sakarias Sokka uutiset / 03.03.2014

Hyvinvointia myös kulttuuri- ja liikuntapalveluista

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut koetaan tärkeiksi, ne ovat haluttuja ja niitä käytetään runsaasti.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Palvelujen arvioidaan ylläpitävän ja edistävän kansalaisten kaikinpuolista hyvinvointia ja ehkäisevän sosiaalisia ongelmia. Niiden keskittäminen, rajalliset käyttöajat sekä hintojen korotukset heikentävät kuitenkin niiden laajapohjaista käyttöä, todetaan Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa Hyvinvointia myös kulttuuri- ja liikuntapalveluista, jonka rahoitti Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Palveluista ei olla valmiita maksamaan nykyistä enempää. Palvelujen maksullistaminen olisi omiaan jakamaan kansaa vähän kulttuuria harrastaviin ja niukasti liikkuviin. Lisäksi palveluja toivotaan saatavan läheltä omaa asuinpaikkaa.

Kirjastot ja lähiliikuntapaikat ovat lapsiperheille ja pienituloisille tärkeitä, mutta muut kulttuuri- ja liikuntapalvelut tavoittavat heidät huonosti. Palveluiden sisältöön ja laatuun sekä etenkin kulttuuripalveluiden kattavuuteen ovat kaikkein tyytymättömimpiä alle 40-vuotiaat. Aktiivisimmin niitä käyttävät korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset yli 55-vuotiaat.

Tapaustutkimuksemme perusteella kuntaliitosten koettiin vaikuttaneen kulttuurin ja liikunnan lähipalveluita heikentävästi. Liitosten vaikutuksena on vaarana syntyä syrjäisiä alueita, joilla juuri kulttuuri- ja liikuntapalveluiden heikentymisen riski on suuri.

Palveluita koskevan palautteen antaminen ja etenkin palveluihin vaikuttaminen koetaan vaivalloiseksi. Palvelutarjonnan ja palveluja koskevan päätöksenteon läpinäkyvyyttä tulisi lisätä. Kuntien tulisi kartoittaa aktiivisemmin ja monimuotoisemmin palveluiden käyttäjien näkemyksiä.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut halutaan säilyttää kunnallisina, ja palveluiden yksityistämiseen sekä leikkauksiin suhtaudutaan hyvin kielteisesti. Yhdistysten ja seurojen roolin kasvattaminen ja yhteisten palvelutarjonnan verkostojen luominen nähdään mahdolliseksi.

Tutkimus on tehty Jyväskylän yliopistossa kulttuuripolitiikan professori Anita Kankaan ja liikuntasosiologian professori Hannu Itkosen johdolla. Tutkijoina toimivat Sakarias Sokka, Pertti Malinen ja Petteri Räsänen. Julkaisussa käytetyt tutkimusaineistot koostuvat sosiaalisen median kautta levitetyn kyselylomakkeen 675 vastaajasta, jotka edustavat aktiivisesti kulttuuria ja liikuntaa harrastavia kuntalaisia. Lisäksi Jämsässä haastateltiin 167 tapaustutkimuksen vastaajaa.

Lisätietoja: Sakarias Sokka, puh.040 5033267, Hannu Itkonen, puh.050 3816302 ja Anita Kangas, puh.050 3454045.

Jaa

 

#hyvinvointi #kulttuuripalvelut #liikuntapalvelut #tutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.