uutiset / 19.05.2021

Resurssipula haittaa nuorten opinto- ja uraohjausta

Helsingin ja Turun yliopiston tutkimuksessa huomattiin, että nuorten opinto- ja uraohjaus sekä siihen kytkeytyvät paikalliset verkostot ovat liian hajautuneita ja niissä on resurssipulaa.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Toimijat kehittäisivät opinto- ja uraohjauksen yhteistyötä asettamalla ohjaajakohtaiset ohjattavien maksimimäärät lainsäädäntöön ja lisäämällä ohjauksen henkilöresursseja. Lisäksi yhteistoimintaa tulisi lisätä.

Tutkimuksessa tarkastellussa tapauskunnassa paikannettiin kaksi yhteistyön keskittymää, jossa opinto- ja uraohjausta tehdään koulutusaste- ja toimialarajat ylittävällä tavalla. Ensimmäinen yhteistyöverkosto kohdentuu koulutusasteiden nivelvaiheisiin ja muodostuu käytännön ohjaustyötä tekevistä opinto- ja uraohjaajista. Yhteistoiminnan tavoitteena on siirtää oppilaat ja opiskelijat mahdollisimman kitkattomasti koulutusasteelta toiselle.

Toinen yhteistyöverkosto ylittää toimialarajoja. Sen keskiössä ovat kunnan sivistys- ja nuorisotoimet, mutta myös paikallinen Ohjaamo ja TE-toimisto. Keskeisiä toimijoita ovat etsivät nuorisotyöntekijät, oppilaitosten opinto- ja uraohjaajat, oppilas-/opiskelijahuoltoryhmät sekä Ohjaamon ja TE-toimistojen henkilökunta. Verkoston tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä sekä tukea heitä työllistymisessä ja elämänhallinnassa.

Molemmissa keskittymissä yhteistyötä edistää toimijoiden tuttuus ja toimintatapojen jatkuvuus. Myös nuorisolain asettama yhteistyövelvoite on selvästi yhteistyötä edistävä tekijä.

Yhteistyö nuorten opinto- ja uraohjauksessa -julkaisu on osa Helsingin ja Turun yliopistojen Governance and Politics of Career Guidance -tutkimusryhmän tuottamaa ja KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaa hanketta Kuntien koulutus- ja työuraohjauksen hallinta. Raportti julkaistaan KAKS:n Julkaisut-sarjassa.

Lisätietoja: Apulaisprofessori Janne Varjo, 050 318 2205, janne.varjo@helsinki.fi

#koulutus #nuoret #opinto-ohjaus #opiskelu #resurssi #tutkimus #uraohjaus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.