uutiset / 13.06.2020

Kansalaiset: Verot ennallaan tai alemmaksi

Verot olisi säilytettävä ennallaan ja osin laskettava, käy ilmi kansalaisten kannaksi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksessa. Suomalaiset eivät ole innokkaita nostamaan mitään veroja, vaikka tavoitteena olisi maan talouden ja julkisten hyvinvointipalveluiden turvaaminen.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Enemmistö haluaa säilyttää kunnallisveron (64 %) ja ansiotuloveron valtiolle (56 %) ennallaan. Puolet pitäisi myös arvonlisäveron ja muut välilliset verot (50 %) sekä yhteisöveron (49 %) nykyisellään. Kiinteistöveronkin (47 %) ennallaan pitämistä kannattaa lähes joka toinen. Kaikissa näissä veroissa toiseksi suosituin vaihtoehto on verojen alentaminen.

Noin puolet kannattaa perintö- ja lahjaveron (53 %) alentamista. Lähes joka toinen olisi halukas alentamaan myös ajoneuvoveroa (auton käyttömaksua) (45 %) ja autoveroa (44 %). Energia ja muiden ympäristöverojen laskijoita (38 %) ja lähes sama määrä kuin ennallaan pitäjiäkin (37 %).

Pääomaverotuksen korotus saa ainoana joka kolmannen suomalaisen (33 %) kannatuksen. Ennallaan sen pitäisi lähes kaksi viidestä.  Arvolisäverotuksen ja muiden välillisten verojen korottaminen saa kaikkein vähiten kannatusta. Muidenkin verojen korotuksen kannattajia on vähän, joka kymmenes tai yksi viidestä.

Kansalaisista lähes neljä viidestä (78 %) tyrmää väitteen, että verotus on Suomessa liian löysää. Niukka enemmistö (53 %) suomalaisista yhtyy väitteeseen ”oma verotukseni on liian ankaraa”. Mitä suuremmat tulot, sitä vakuuttuneempia ollaan siitä, että itseensä kohdistuva verotus on liiallista. Pienituloiset torjuvat sen, että henkilökohtainen verotus olisi liian ankaraa.

Verotuksen painopistettä ansiotuloista kuluttamiseen

Enemmistö (54 %) kansalaisista on sitä mieltä, että verotuksen painopistettä tulisi siirtää ansiotulojen verottamisesta kulutuksen verottamiseen. Vajaa kolmannes (31 %) vastustaa ehdotusta.

Enemmistö SDP:n, kokoomuksen, keskustan ja vihreiden kannattajista hyväksyisi verotuksen painopisteen siirtämisen kohden kulutuksen verottamista. Perussuomalaisten ja vasemmistoliiton tukijat jakaantuvat tässä asiassa kahteen lähes tasasuureen leiriin, kannattajiin ja vastustajiin. Sen sijaan tasaveroa ei kannateta. Enemmän kuin kaksi viidestä (44 %) torjuu ajatuksen. Noin neljänneksellä ei ole mielipidettä asiasta.

Koko tutkimus luettavissa tästä.

Tutkimuksen toteutus. KAKS- Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 13.–18.3.2020. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 053. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineistosta suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087

#gallup #kyselytutkimus #mielipide #verot #verotus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.