Hae julkaisua

14.08.2023

Kansalaismielipide ja kunnat – Ilmapuntari 2022

Kirjoittanut: KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö
Julkaisu: 11.08.2023

Ilmapuntarissa on kolme teemaa: kunnallishallinto, politiikka ja yhteiskunta. Miten tyytyväisiä kunnissa, alueilla ja koko Suomessa ollaan päättäjiin ja asioiden tilaan? Kenelle koronakriisin risut ja ruusut jaetaan? Mikä mielestämme uhkaa Suomea ja maapalloa?

Kunnallisalan kehittämissäätiön järjestyksessä 31. kyselytutkimukseen perustustuva raportti, Kansalaismielipide ja kunnat – Ilmapuntari 2022, kiteyttää kansalaisten näkemyksiä tulevista haasteista. Tutkimuksen on säätiön toimeksiannosta tehnyt Kantar TNS Oy.

Lataa julkaisu
15.08.2022

Remontin aika

Kirjoittanut: Timo Kietäväinen
Julkaisu: 15.08.2022

Mihin kaatui yksityisen ja kunnallisen työeläkejärjestelmän yhdistäminen? Lisääkö työeläkeyhtiöiden kilpailu todellisuudessa tehokkuutta? Pitäisikö kaikki TyEL-toimijat yhdistää yhdeksi yhtiöksi sijoitusten hajautuksesta tinkimättä? Pitäisikö kunnallishallinnon vahvan murroksen vuoksi perustaa parlamentaarinen komitea arvioimaan suomalaista kuntajärjestelmää?

Lataa julkaisu
08.08.2022

Kansalaismielipide ja kunnat - Ilmapuntari 2021

Kirjoittanut: KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö
Julkaisu: 08.08.2022

Miten kansa suhtautuu kuntiin ja niiden hallintoon, politiikkaan ja yhteiskuntaan? Mitkä olivat kuntavaalien tärkeimmät asiat? Miten uusia hyvinvointialueita
sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja arvioidaan? Miten koronakriisiin on suhtauduttu sen eri vaiheissa? Mitä mieltä ollaan lakien valmistelusta ja Euroopan unionin toiminnasta?

Kunnallisalan kehittämissäätiön järjestyksessä 30. kyselytutkimukseen perustuva raportti, Kansalaismielipide ja kunnat – Ilmapuntari 2021, kiteyttää kansalaisten näkemyksiä tulevista haasteista. Tutkimuksen on säätiön toimeksiannosta tehnyt Kantar TNS Oy.

Lataa julkaisu
04.04.2022

Pormestari haastaa kunnanjohtajan – onko johtamisjärjestelmällä väliä?

Kirjoittanut: Arto Haveri
Julkaisu: 04.04.2022

Miksi pormestarimalli? Mitä etuja ja mitä haittoja siitä
on kokemus- ja tutkimusperäisesti? Millainen on pormestarin
valta Los Angelesissa? Entä Espanjan, Italian
ja Ranskan kymmenissä tuhansissa kunnissa? Tai
Tampereella? Millainen kuntajohtamisen malli sopii
Suomeen?

Muun muassa näihin kysymyksiin antaa vastauksia
professori Arto Haverin Polemia-sarjan kirja ”Pormestari
haastaa kunnanjohtajan – onko johtamismallilla
väliä?”

Lataa julkaisu
15.11.2021

Etätyö ja monipaikkaisuus Suomessa

Kirjoittanut: Juha Kuisma & Pekka Sauri
Julkaisu: 15.11.2021

Mikä on etätyön ja työn tekemisen tapojen tulevaisuus? Kuinka työ, sen tekeminen ja maapallon säilyminen voidaan nivoa yhteen? Kuinka lisätään ihmisten vastuullisen vapauden piiriä? Ketkä ovat tulevaisuuden etätyöläisiä? Pitäisikö yhteiskunnan tehdä jotain etätyön ja paikattomuuden edistämiseksi ja mitä se olisi? Etätyön ja monipaikkaisuuden ilmentymiä ja tulevaisuutta avaavat tietokirjailija, TTK Juha Kuisma ja työelämäprofessori, FT Pekka Sauri.

Lataa julkaisu
23.08.2021

Kansalaismielipide ja kunnat – Ilmapuntari 2020

Kirjoittanut: Kunnallisalan kehittämissäätiö
Julkaisu: 23.08.2021

Miten kansa suhtautuu kunnallishallintoon, politiikkaan ja yhteiskuntaan? Millaisen arvion se antaa hallitukselle ja oppositiolle? Miten koronakriisiin on suhtauduttu sen eri vaiheissa? Miten on arvioitu verotusta, kansalaisiin kohdistuvaa valvontaa ja muita yhteiskunnallisia asioita?

Kunnallisalan kehittämissäätiön järjestyksessä 29. kyselytutkimukseen perustuva raportti, Kansalaismielipide ja kunnat – Ilmapuntari 2020, kiteyttää kansalaisten näkemyksiä tulevista haasteista. Tutkimuksen on säätiön toimeksiannosta tehnyt Kantar TNS Oy.

Lataa julkaisu
Lataa lisää