uutiset / 27.08.2017

Yli puolet valtuutetuista suhtautuu myönteisesti siihen, että palveluja tuottavat julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat

Yli puolet valtuutetuista (53 %) suhtautui myönteisesti siihen, että julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossa tarjota asiakkaille julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Käytännössä tämä merkitsee myös kilpailua palvelujen tuottajien välillä. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön valtuutetuille tekemästä kyselytutkimuksesta. Vajaa kolmannes (30 %) oli eri mieltä. Loput suhtautuivat asiaan neutraalisti.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Myönteisintä suhtautuminen siihen, että palveluja voivat tuottaa julkisen toimijan ohella myös yritykset ja kolmas sektori oli kokoomuksen (89 %), keskustan (74 %), kristillisdemokraattien (57 %) ja perussuomalaisten (53 %) valtuutetuilla.

Vastaavasti kielteisenä tätä piti vasemmistoliiton (80 %), ja SDP:n (54 %) valtuutettujen enemmistö. Vihreiden valtuutetuista enemmistö (44 %) oli kielteisiä ja vajaa kolmannes (32 %) myönteisiä sille, että palveluja tuottavat sekä yksityinen että julkinen sektori.

Alueellisesti tarkastellen myönteisintä suhtautuminen palvelujen monimuotoiseen tuottamiseen oli Etelä-Pohjanmaalla, jossa kolme neljästä valtuutetusta (75 %) piti useiden palvelun tarjoajan mallia hyvänä. Seuraavana myönteisyydessä tulivat Kymenlaakson (69 %), Keski-Pohjanmaan (66 %) ja Pohjois-Pohjanmaan (65 %) kuntapäättäjät. Yhdessätoista maakunnassa enemmistö valtuutetuista piti myönteisenä sitä, että palveluja tuottavat myös yksityiset yritykset ja kolmas sektori.

Kielteisintä suhtautuminen oli Pirkanmaalla. Siellä lähes puolet valtuutetuista (47 %) piti kielteisenä sitä, että palveluja voivat vaihtoehtoisesti tuottaa myös muut kuin julkinen sektori. Vahvan epäileviä oltiin myös Etelä-Pohjanmaan naapurissa Pohjanmaalla, jossa neljä valtuutettua kymmenestä (40 %) oli kielteisiä kilpailuttamiselle. Uudellamaalla puntit myönteisesti (42 %) ja kielteisesti (41 %) suhtautuvien välillä olivat lähes tasan.

Tutkimuksen taulukot luettavissa tästä.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö teki sähköpostitse kyselytutkimuksen keväällä valituille uusille kaupunkien ja kuntien valtuutetuille. Kysely lähetettiin 7902 valtuutetulle 24.5-12.6.2017. Kyselyyn vastasi 1745 valtuutettua. Vastausprosentti on 22. Kaikista valtuutetuista (8999) vastausprosentti on 19. Vastanneet olivat edustava joukko suhteutettuna valtuutettujen kokonaismäärään maakunnittain ja puolueittain. RKP:n valtuutetuilla on pieni aliedustus. Kysely tehtiin suomenkielisenä. Tutkimuksen virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 040 057 0087

#kilpailu #kyselytutkimus #sosiaali- ja terveyspalvelut #valtuutetut

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.