uutiset / 18.09.2020

Suurten ikäluokkien tulevia hoidon kustannuksia on arvioitu yläkanttiin – parhaimmillaan vuonna 2040 selvitään lähes nykykustannuksin

Suurten ikäluokkien sairastamisen kustannukset vuoteen 2040 mennessä on pääsääntöisesti laskettu Suomessa liian korkeiksi, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemasta Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden puheenvuorosta ”Sote ja ikääntymisen ongelmat – selviämispolun etsintää”.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 548 000:sta vuoteen 2040 mennessä tasolle 910 000 eli kasvu on 66 %. Kuitenkin kuolemien määrä kasvaa vuoden 2019 tasosta 53 800 vuoteen 2040 mennessä tasolle 65 500 eli 21 %. Suurten ikäluokkien vaikutus hoidon tarpeeseen on huippukohdassaan matalampi mutta pitkäkestoisempi kuin on arvioitu.

Perinteisesti ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon tarvetta on arvioitu prosentteina yli 75-vuotiaista. 8,1 prosenttia yli 75-vuotiaista sai vuoden 2018 lopussa ympärivuorokautista hoitoa (7/24). Jos lähtökohdaksi otetaan, että vastaavaa hoitoa saa seitsemän prosenttia yli 75-vuotiaista, palvelutarpeen kustannukset kasvaisivat vuodesta 2020 vuoteen 2040 vielä n. 1,5 miljardia euroa.

Asiaa voidaan tarkastella toisin. Hoidon kustannukset syntyvät suurelta osin yhdeksän viimeisen kuukauden aikana ennen kuolemaa. Näin laskettaessa hoidon kustannukset kasvaisivat 324 miljoonaa euroa vuodesta 2020 vuoteen 2040. Ero kustannuksissa laskentatapojen välillä on n. 1,15 miljardia euroa. Keskeinen selittävä tekijä on ero tosiasiallisessa hoitoajassa.

Vanhusten paikkatarpeen kasvu vuoteen 2040 on paikallinen ja keskittyy noin 30 kasvukeskukseen, joissa kunnat eivät vielä ole rakentaneet riittäviä vanhuspalveluja.  Näiden kaupunkitaajamien vanhusten palvelujen lisätarpeesta voidaan selvitä lähes nykyisin kustannuksin.

Hoitoprosesseja on uudistettava, sillä ikääntyvien hoitoprosessi on monin tavoin puutteellinen. Koulutetun hoitohenkilökunnan lisätarve on noin 6 000 henkilöä. Se vastaa laskennallisesti henkilökunnan vapautumista haja-asutusalueilla.

Tehokas ja oikein ajoitettu kuntoutus edesauttaa vanhusten pärjäämistä ja vähentää ahtaiden hoitotilojen synnyttämää pitkäaikaisen hoidon tarvetta. Vanhukset tarvitsevat kotipalveluja ja normaalikokoisia asuntoja rakennuksissa, joiden yhteydessä on muita palveluja kuten ravintola, kuntosali ja oleskeluaulat.

Julkaisu ilmestyy KAKSin julkaisusarjassa ja on luettavissa tästä.

Lisätietoja: Olli-Pekka Ryynänen, prof. (emeritus), +358 405141741; Erkki Vauramo, prof. (emeritus), +358 503268576; Teemu Malmi, prof.  +358 405100827

#ikäihmiset #kuntoutus #sosiaali- ja terveyspalvelut #sote #sotepalvelut

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.