uutiset / 12.12.2016

Suomesta ikäihmisten mallimaa

Tuloksellinen vanhuuspolitiikka on parasta julkisen talouden kestävyysvajeen hoitoa. Siitä hyötyvät myös nuoremmat ikäpolvet. Heidän vastuulle uhkaavat jäädä suurelta osin eläkkeet, verovaroin rahoitetut hoito- ja hoivakustannukset sekä yli 130 miljardin julkinen velka.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Näin kirjoittaa HTM ja pitkän linjan valtiovarainministeriön virkamies Raili Mäkitalo KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia -sarjan kirjassa ”Suomesta ikäihmisten mallimaa”.

Kuntien menoista yli puolet syntyy sosiaali- ja terveyspalveluista. Suurissa kaupungeissakin sosiaali- ja terveysmenoista jo yli puolet käytetään yli 65-vuotiaiden terveydenhoito- ja hoivamenoihin.

Näytöt siitä, että korkeat kustannukset merkitsisivät hyvää palvelutasoa ja asiakastyytyväisyyttä, ovat vähäisiä. Keskeinen syy hyvinvointipalvelujen heikkoon tuottavuuskehitykseen ja työn kuormittavuuteen on työajan haaskautuminen asiakkaalle lisäarvoa tuottamattomaan työhön.

Yhteiskunnan palvelujärjestelmät kykenevät reagoimaan huonosti vakavien ongelmien ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Digitalisoinnin hyödyt ovat jääneet vähäisiksi. Yhteistyö eri organisaatioiden kesken kangertelee.

Omatoimisuuteen ja omasta terveydestä, toimintakyvystä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista vastuunottamiseen kannustetaan sattumanvaraisesti. Eläkkeelle siirtyneiden neuvontapalveluja ja ennaltaehkäisyyn tähtääviä terveys- ja hyvinvointikatsastuksia ja -seurantoja ei juuri ole. Autojakin katsastetaan säännöllisemmin.

Välittömästi on ennaltaehkäistävä ja vähennettävä hoiva- ja hoitopalveluiden, erityisesti ympärivuorokautisen raskaan hoidon tarvetta. Muutoin vanhushoivan järjestämisessä ja rahoittamisessa ajaudutaan pahoihin vaikeuksiin seuraavilla vuosikymmenillä.

Yksilötasolla toimintarajoitteiden ja vaikeiden ongelmien ennaltaehkäisyssä liikunta, ruokavalio, tupakoimattomuus ja päihteetön elämäntapa sekä sosiaaliset suhteet ovat ratkaisevassa asemassa.

Julkishallinnon toimin ongelmia ei ratkaista.  Siihen tarvitaan yritysten, kolmannen sektorin, järjestöjen sekä ikäihmisten ja heidän läheistensä vahvaa osallistumista.
Lisätietoja: HTM Raili Mäkitalo, 0400 921 475

#hyvinvointi #julkishallinto #vanhustenhoito #vanhustyö

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.