uutiset / 28.08.2015

Pitkäaikaishoidon tarve kärjistää kuntien välisiä eroja

Ennusteen mukaan pitkäaikaishoivan tarve kasvaa Suomessa noin 1,4-kertaiseksi. Kehitys vaihtelee kuntien kesken, ja kuntien väliset erot ikärakenteessa kärjistyvät.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti
Väestöennusteiden mukaan kuntien väliset erot ikärakenteessa kärjistyvät tulevaisuudessa. Pitkäaikaishoidon tarve kasvaa pienissä kunnissa huomattavasti enem¬män kuin koko maassa keskimäärin.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisemassa ETLAn -tutkimuksessa ”Vanhusten pitkäaikaishoidon tarve vuoteen 2040” arvioidaan miten pitkäaikaishoidon tarve kehittyy Suomen kunnissa ja sote-uudistuskeskustelussa esillä olleilla alueilla (5-20) vuoteen 2040 asti.

Tutkimuksesta ilmenee miten Manner-Suomen jako viiteen tai kahteenkymmeneen järjestämisalueeseen vaikuttaisi pitkäaikaishoidosta aiheutuvien kustannusten jakau¬tumiseen suhteessa alueiden taloudelliseen kantokykyyn.

Tulosten mukaan alueelliset erot vähenevät voimakkaasti siirryttäessä kuntatasolta sairaan-hoitopiirien kokoisiin alueisiin. Toisaalta alueelliset erot tarvittavien laitos¬paikkojen määrässä suhteessa työikäisten määrään pienenevät edelleen merkittävästi, jos alueita onkin kahdenkymmenen sijaan vain viisi.

Tutkimuksen  ovat tehneet ETLAn tutkijat Eija Kauppi, Niku Määttänen, Tomi Saminen ja Tarmo Valkoinen.

Lisätietoja: tutkimusjohtaja Niku Määttänen p. 041 545 6721, tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen p. 050 329 6014

 

Jaa

#ikärakenne #kestävyysvaje #tutkimus #vanhustenhoito