Vanhusten pitkäaikaishoidon tarve vuoteen 2040

Kirjoittanut: Eija Kauppi, Niku Määttänen, Tomi Salminen, Tarmo Valkonen
Julkaisu:

Tässä tutkimuksessa esitetään kunnittainen arvio vanhusten pitkäaikaishoidon tarpeesta vuoteen 2040. Ennusteen mukaan pitkäaikaishoivan tarve kasvaa Suomessa noin 1,4-kertaiseksi. Kehitys vaihtelee kuntien kesken, ja kuntien väliset erot ikärakenteessa kärjistyvät.

Tutkimuksessa kehitetyn laskentakehikon avulla voidaan myös arvioida, miten pitkäaikaishoidon järjestämisvastuun siirtäminen kunnilta alueellisille yhteenliittymille vaikuttaa laitospaikkatarpeeseen. Tätä havainnollistetaan laskelmilla, jotka kuvaavat laitospaikkatarvetta suhteessa työikäisen väestön määrään eri uudistusehdotuksissa esillä olleilla sote-alueilla ja sairaanhoitopiireissä.

Lisäksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa tehdyssä tutkimuksessa kuvataan sitä, miten kunnan väestömäärä vaikuttaa siihen, kuinka tarkasti laitospaikkojen tarvetta voidaan ennakoida.

Lataa julkaisu

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.