uutiset / 28.05.2017

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia – tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Väite, jonka mukaan ”asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja kaupunkimaista” kääntää suomalaisten peukalot alaspäin, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Vain vajaa kolmannes (31 %) pitää ajatusta hyvänä. Torjunta on jokseenkin tyly (59 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Teesi ”Suomalaiset haluavat asua väljästi, jonka takia asumisen tiivistämisellä ei ole tulevaisuutta”, tuottaa lähes päinvastaisen tuloksen. Enemmistö (59 %) hyväksyy väittämän, reilu neljännes (29 %) ei. Vaikka väittämä ei luotaa pelkästään vastaajan henkilökohtaista kantaa, vaan myös arviota suomalaisten yleisestä mielipiteestä, tuloksia voinee pitää todistusvoimaisina. Vahvimmin väljän asumisen kannalla ovat perussuomalaisten (81,5 %) ja keskustan (65,8 %) kannattajat.

Vahvimmin tiivistä asumista toivovat vihreiden (48 %) ja kokoomuksen (48 %) kannattajat, pääkaupunkiseudulla asuvat (49 %), yli 85 000 euroa vuodessa ansaitsevat (46%), akateemisen koulutuksen saaneet (50 %) ylemmät toimihenkilöt (48 %). Sdp:n ja vasemmistoliiton kannattajista tiivistä rakentamista toivoo kolmannes ja perussuomalaisista vain lähes joka viides (18 %). Suomalaisten mielipiteet ovat muuttuneet vuodesta 2013. Nyt aiempaa useampi on sitä mieltä, että asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja kaupunkimaista (22 % > 31 %).

Suomalainen haluaa asua omissa oloissaan – kolmannes mielii kaupunkiin

Suomalaisten toiveita kuvastaa hyvin se, että kaksi kolmesta (64 %) ilmoittaa tutkimuksessa haluavansa asua alueella, jossa saa olla omissa oloissani kenenkään häiritsemättä. Reilu neljännes (29 %) väestöstä torjuu ajatuksen asumisesta omissa oloissa. Vuodesta 2013 näkemykset eivät ole muuttuneet siitäkään huolimatta, että tiiviin ja kaupunkimaisen asumisen suosio on lisääntynyt.

Käänteinen väittämä ”Asuisin mielelläni kaupunkimaisessa ympäristössä ja ihmisvilinässä” tuottaa yhtä selvän lopputuleman. Reilu kolmannes (35 %) suomalaisista mielii kaupunkimaista elinympäristöä ja selvälle enemmistölle (58 %) asia on enemmän tai vähemmän vastenmielinen. Kaupunkimaisessa ympäristössä mielellään asuvien osuus on lisääntynyt vuodesta 2013 (28 % > 35 %).

Kaksi viidesosaa (41 %) suomalaisista toivoisi asuvansa edustavalla ja arvostetulla asuinalueella. Väittämän torjuu hieman suurempi osa kansalaisista (46 %). Epätietoisuus on lisääntynyt vuodesta 2013. Etenkin ylemmät toimihenkilöt, korkeasti koulutetut, hyvin toimeentulevat ja pääkaupunkiseudulla asuvat toivoisivat asuinalueelta edustavuutta ja arvostusta.

Enemmistö (53 %) väestöstä on taipuvainen hyväksymään väittämän ”en halua asua alueella, jossa on paljon maahanmuuttajia”. Kolmannes (33 %) torjuu sen. Epätietoisuus on lisääntynyt vuodesta 2013 ja väittämän torjuvien osuus vähentynyt. Tuloksessa luultavasti painottuu se, että kysymys sisälsi ilmauksen maahanmuuttajien suuresta määrästä asuinalueella.

Omakotitalo suosituin

Enemmistö (56 %) suomalaisista asuisi mieluiten omakotitalossa. Suomalaisten näkemykset eivät näytä muuttuneen viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Viidennes (20 %) suomalaisista pitää mieluisimpana asumismuotona kerrostaloa ja reilu kymmenesosa (12 %) rivitaloa.

Omakotiasujat haluavat vastaisuudessakin asua omakotitalossa (87 %). Kerrostaloasujista joka kolmas (33 %) asuisi omakotitalossa, jos siihen olisi mahdollisuus. Kerrostalossa asuvista kaksi viidestä (40 %) pitää kerrostaloa parhaana asumismuotona.

Kerrostaloasumisen suosio on keskimäärää suurempaa nuorimpien (18–30-vuotiaiden) keskuudessa (26 %). Omakotitalo viehättää etenkin yrittäjiä (72 %). Maaseutumaisessa ympäristössä asuvista lähes neljä viidestä (78 %) asuisi mieluiten omakotitalossa. Kaupunkimaisella asuinalueella lähes joka toinen (46 %) pitää parhaana asumismuotona omakotitaloa.

Asuinpaikakseen kyselyyn vastanneet valitsisivat useimmiten pientaloalueen lähellä kaupungin keskustaa (29 %). Tämä on ymmärrettävää, koska mieluisin asumismuoto suomalaisten keskuudessa on pientalo. Toiseksi himoituin asuinympäristö on maaseudun haja-asutusalue lähellä kaupungin keskustaa (20 %). Tulosten mukaan suomalaiset haluaisivat asua lähellä kaupungin keskustaa, mieluiten pientalossa, rauhallisella alueella.

Yksi kymmenestä (11 %) suomalaisesta asuisi mieluiten kaupungin keskustassa. Keskimäärää useammin nämä ovat pääkaupunkiseudulla (19 %) ja Uudellamaalla (17 %) asuvia. Ylemmistä toimihenkilöistä (24 %) ja vihreiden tukijoista (43 %) asuisi mieluiten kaupungin keskustassa.

Tutkimuksen taulukot luettavissa tästä.

Tutkimuksen toteutus
KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (TNS Gallup Oy). Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 14.–18.4 2017 viikko kuntavaalien jälkeen. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.036. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätiedot: Asiamies, Antti Mykkänen, 0400-570087

#asuminen #gallup #kaupunki

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.