uutiset / 03.03.2021

Kaikilla kunnilla ei ole resursseja tai osaamista EU-hankkeiden toteuttamiseen

Kunnissa pidetään rakennerahastojen merkitystä aluekehitykselle tärkeänä, vaikka kaikilla kunnilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia ja resursseja toteuttaa rakennerahastohankkeita.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Oulun yliopiston maantieteen yksikössä tehtiin vuonna 2020 tutkimushanke ”Alueellinen eriytyminen ja kuntien osallisuus rakennerahastoissa”. Tutkijatohtori Fredriika Jakola ja professori Eeva-Kaisa Prokkola selvittivät hankkeessa, millainen merkitys Euroopan aluekehitysrahastolla (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastolla (ESR) on kuntien aluekehittämistyössä Suomessa ja millaisia ongelmia kuntien toimintaan ja osallisuuteen rakennerahastoissa liittyy.

Kuntien osallisuuteen ja rakennerahastohankkeiden toteuttamismahdollisuuksiin vaikuttavat ensisijaisesti taloudelliset-, henkilöstö- ja aikaresurssit. Esimerkiksi pienistä alle 5000 asukkaan kunnista (tai kuntaa edustavasta kehitysyhtiöstä) ainoastaan joka neljännes oli toiminut EAKR-hankkeen päätoteuttajana juuri päättyvällä ohjelmakaudella 2014–2020. Vastaava prosenttiosuus yli 50 000 asukkaan kaupungeissa oli lähes 85 prosenttia.

Hankkeiden hallinnointiin ja sisällöllisiin painopisteisiin liittyy suurempia kuntia ja organisaatioita suosivia tekijöitä. Kunnan koko ei kuitenkaan ole yksiselitteinen osallisuutta selittävä tekijä. Myös pienemmät kunnat voivat olla aktiivisia hanketoimijoita, mikäli organisaatioissa on vahvaa hankeosaamista ja hanketoiminta on osa niiden pitkän aikavälin strategista aluekehittämistä.

Kritiikkiä maakunnallisiin kehittämishankkeisiin

Kehittämishankkeiden vaikuttavuus koettiin selkeästi parempana itse toteutetuissa hankkeissa kuin niissä hankkeissa, joissa kunta tai kehitysyhtiö on toiminut rahoittajana.

Suuressa osassa kuntia ja kehitysyhtiöitä nähtiin, etteivät he pääse osallistumaan riittävästi rahoitettavien hankkeiden suunnitteluun ja tulosten arviointiin. Kritiikki kohdistui erityisesti laajoihin maakunnallisiin kehittämishankkeisiin. Tämä heikentää hankkeiden alueellista vaikuttavuutta ja kuntien motivaatiota toimia rahoittajana rakennerahastohankkeissa.

Voidaanko rakennerahastoilla vaikuttaa? Kuntien näkökulma” tutkimus julkaistaan Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) Julkaisut-sarjassa.

Lisätietoja: Tutkijatohtori Fredriika Jakola, 0503250651, fredriika.jakola@oulu.fi, Professori Eeva-Kaisa Prokkola, eeva-kaisa.prokkola@oulu.fi

#aluekehitys #eu #julkaisu #rakennerahastot

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.