Hyvinvointialueiden seuraava askel

Kirjoittanut: Olli-Pekka Ryynänen & Erkki Vauramo
Julkaisu: 10.05.2023

Suomen terveydenhuoltojärjestelmän vakavimmat ongelmat, kuten rahoituksen ja työvoiman saatavuuden vaikeudet, ovat suoraa seurausta lääketieteen paisumi-sesta, monimutkaistumisesta ja pirstaleisesta järjestel-mästä. Perusterveydenhuolto on joutunut ottamaan uusia tehtäviä, jotka ovat invalidisoineet terveyskes-kuksen toimintaa. Siten perusterveydenhuolto tarvitsee uudelleenarviointia siitä, mitkä toiminnat ovat todella välttämättömiä toiminnan kannalta.
Lääketieteen kasvu on suurelta osin hyödyllistä, koska se lisää hoitomahdollisuuksia. Hyöty ei kuitenkaan ole tasaista, vaan joissakin tapauksissa hyöty on rajoittunut tai hyöty ei ole suhteessa kustannuksiin.
Perusterveydenhuolto tarvitsee sekä lisäresursseja että voimakasta kehittämistä. Perusterveydenhuollossa tulee olla useita mahdollisia kanavia kuten perinteinen vastaanotto, pikapalvelut vähäisiä asioita tai tutkimusten alkuun laittamista varten ja etänä annettavat palvelut. Sairauksien ehkäisyllä tulee tavoi-tella kansalaisten mahdollisuuksia elää terveempänä ja pidempään.

Lataa julkaisu

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.