uutiset / 16.01.2017

Uusi soten vaikutuslaskenta kertoo: kuntien talouden sopeutustarve siirtyy maakunnille

Sote-maakuntauudistuksen seurauksena kuntien talouden sopeutustarve siirtyy maakunnille, käy ilmi Perlacon Oy:n KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiölle tekemistä sote-uudistuksen vaikutuslaskelmista. Keski-Suomen sopeutumistarve vuoteen 2030 mennessä on alhaisin, 237 euroa asukasta kohden. Uudenmaan sopeutustarve on 564 euroa asukasta kohden.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Keski-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen liittyvä rahoitustarve kasvaa vuoteen 2030 mennessä 237 euroa asukasta kohden. Myös Etelä-Karjalassa (264 €/as.) ja Pohjois-Pohjanmaalla (299 €/as.) sopeutumistarve on muuta maata pienempi. Uudellamaalla rahoitustarve kasvaa 564 euroa asukasta kohden, Pohjanmaalla (552 €/as.) ja Etelä-Savossa (539 €/as.). Suurimmat menot asukasta kohden ovat Lapin 782 euroa per asukas ja pienimmät Pohjanmaalla, 492 €/as.) euroa asukasta kohden. Suurimman tulot puolestaan ovat Pohjois-Karjalassa, 420 euroa asukasta kohden ja pienimmät Pohjanmaalla, -59 euroa asukasta kohden.

Uudistuksen seurauksena kuntarakenteen muutokseen ei talouden näkökulmasta ole lähiaikoina tulossa merkittäviä paineita. Syitä on kolme. Kuntien rahoitettavaksi jäävien menojen määrä pienentyy. Jäljelle jäävien menojen arvioidaan kasvavan vain vähän. Menot ja niiden kehitys ovat paljon paremmin hallittavissa kunnan omin päätöksin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon menot, joita kunnat tällä hetkellä rahoittavat.

Sopeutumistarpeen suurimmat selittäjät ovat väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutukset vuoteen 2030 mennessä.

Perlacon Oy:n laatimassa laskennassa on otettu huomioon sote-nettomenojen ja palo- ja pelastustoimen nettomenojen siirto maakunnille ja näitä vastaavien tulojen kehitysarvio Tilastokeskuksen tekemän väestöennusteen mukaisesti. Laskennan pohjalukuna käytetään ministeriöiden vuoden 2016 tasolle arvioimia maakuntakohtaisia menoja ja tuloja. Näitä johdetaan vuoteen 2030 saakka käyttäen apuna vuoden 2015 kuntien toimintatilastoista laskettua ikäryhmäkohtaista nettomenoa vuoteen 2030 saakka. Tässä laskelmassa arvioidaan maakuntakohtaisesti rahoitustarpeen muutosta ikään kuin uudistukseen olisi lähdetty jo vuoden 2016 alusta.

Aiemmin julkisuudessa esillä olleissa laskelmista poiketen, tässä laskelmassa arvioidaan myös tulojen menojen kokonaisvaikutus. Tarkastelulla saadaan esille maakuntakohtaisesti muuttuva euromäärän tarve – sopeutustarve – jos tulot kasvavat nykyvalmistelun mukaisesti ja menot muuttuvat väestömuutosten perusteella.

Laskenta on tehty KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiölle osana säätiön järjestämää toimittajien kuntakoulutusta. Laskenta täsmentyy säädöstyön edetessä. Seuraavassa vaiheessa laskentaan liitetään muut maakuntaan siirtyvät palvelut (AVI, ELY jne) ja niiden rahoitus. Tämä laskenta on vielä kesken ja tulokset voivat muuttua suurestikin oletusten muuttuessa ja uudistuksen valmistelun edetessä.

Lisätietoja: HTT, Eero Laesterä, 0400-735772

SOTE- JA PELASTUSUUDISTUS, MAAKUNTIENN RAHOITUSTARVE 2016-2030

#kuntatalous #maakuntauudistus #soteuudistus #talous

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.