/ 12.12.2016

Posion kunta ja JHL vastakkaista mieltä yhtiöittämisten ja ulkoistamisten seurauksista

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton Lapin aluepäällikkö Helena Tiuraniemi ihmettelee, miksi kunnat yhtiöittävät, vaikka sote- ja maakuntauudistuksen tullessa yhtiöt joutuvat kilpailutuksessa samalle viivalle yksityisten suuryhtiöiden kanssa. Ulkoistamiset puolestaan aiheuttavat hänen mukaansa merkittäviä heikennyksiä työntekijöiden asemaan. Sosiaali- ja terveydenhuoltonsa ulkoistaneella Posiolla ollaan asioista eri mieltä.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tiuraniemen mukaan kuntiin on iskenyt vauhtisokeus sote-uudistukseen valmistautuessaan.

– Valtionhallinto ei edellytä kunnan tukipalvelujen pakkoyhtiöittämistä. Palvelujen avaaminen kilpailulle on kuntien itsensä päätettävissä.

Posion kunnanhallituksen puheenjohtaja Olavi Lehtiniemi kertoi Lapin Kansan haastattelussa, että Posiolla suunnitellaan ravitsemuspalvelujen yhtiöittämistä, koska valtiolta on tulossa kunnille kaikkia tukipalveluja koskeva yhtiöittämispakko.

Asiaan liittyvä lainsäädäntöluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Tiuraniemi uskoo, että luonnos ei muutu suoraan laiksi.

– Toivon, että noin 700 lausunnon pohjalta lakiluonnosta muutetaan.

Posion kunnanjohtaja Heli Knutars toteaa, että mikäli maakuntauudistus menee eteenpäin lakiluonnoksen mukaisesti, maakunta ei ole jatkossa kuntaomisteinen.

– Maakunta ei voi silloin ostaa tukipalveluita kuntaomisteiselta toimijalta ilman kilpailutusta, minkä myötä kuntien tukipalvelutuotannolle voi langeta yhtiöittämisvelvoitteita.  Posiolla ei ole kuitenkaan tehty mitään päätöksiä esimerkiksi ravintokeskuksen palvelujen yhtiöittämisestä. Odottelemme rauhassa, millaiseksi lainsäädäntö lopulta muodostuu.

JHL: ulkoistaminen aiheuttanut jo nyt ongelmia

Tiuraniemen mukaan ulkoistamisten seurauksena työntekijöiden työehtosopimukset saattavat muuttua, palkat pienentyä ja aikaisemmin sovitut eläke-edut poistua. Posio on ulkoistanut sote-palvelunsa yksityiselle Coronaria Oy:lle tänä vuonna.

– Coronaria ottaa uudet työntekijät töihin nollasopimuksella, eli takuita riittävästä määrästä työtä ei ole, mikä ei ainakaan innosta jäämään paikkakunnalle. Toisaalta henkilömäärää on vähennetty niin, että saamieni tietojen mukaan osa työntekijöistä pelkää mennä töihin potilasvastuun kasvettua suhteettomaksi. Lisäksi lakisääteinen työsuojeluorganisaatio puuttuu, työvuorolistat laaditaan ilman lain vaatimaa henkilöstövahvuutta ja toimenkuvia on laajennettu palkan pysyessä ennallaan, Tiuraniemi luettelee.

Coronarian Posion liiketoimintajohtaja Vesa Isoviita sanoo, että työehtosopimukset muuttuvat, koska EU-säännösten mukaan yksityinen yritys ei voi noudattaa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.

– Kenenkään meille siirtyneen työntekijän palkkaa ei ole laskettu, mutta joidenkin palkka on kyllä noussut. Uusien työntekijöiden palkka noudattaa uutta työehtosopimusta.

Isoviita kertoo Coronarian solmivan nollatuntisopimuksia sijaisten kanssa silloin, kun työmäärästä ei ole tietoa.

– Sopiminen tehdään aina yhteistyössä, eikä ketään pakoteta nollatuntisopimuksiin. Pääasiassa olemme palkanneet ihmisiä kuitenkin vakinaisiin työsuhteisiin. Näitä vakinaisia sopimuksia on tehty kuluneen vajaan puolen vuoden aikana noin viisitoista.

Isoviidan mukaan Coronarian henkilöstömitoitus on keskimäärin selvästi yli lakien minimin.

– Henkilöstötyytyväisyys on mitatusti parempi kuin keväällä. Ja mitä asiakastyytyväisyyteen tulee, Coronaria on selvästi ylittänyt kaikki lupaamansa tavoitteet – asiakastyytyväisyydeksi on asteikolla 1–5 saatu asiakaskyselyissä 4,25.

Työsuojeluorganisaation puuttumiseen Isoviita vastaa:

– Coronarialla on työsuojeluorganisaatio, johon kuuluvat kaikki yrityksen työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö, mutta Posion yksikössä sellaista ei vielä ole valittu, sillä järjestöjen edustajien kanssa sovittiin kesällä, että työsuojeluvaalit järjestetään syksymmällä. Näin on toimittu ja vaalit pidetään nyt joulukuussa.

JHL: miljoonan erehdys. Posio: meni, kuten pitikin.

Tiuraniemi arvioi, että kuntapäättäjillä puuttuu ammattitaitoa ulkoistaa ja yhtiöittää.

– Posion ulkoistettua sote-palvelunsa kunnalle tuli melkein miljoonan euron yllättävä lisälasku sisäisistä vuokrista ja tarvikkeista. Isot yhtiöt osaavat rahanlypsyn.

Kunnanjohtaja Knutars kieltää kunnan saaneen maksettavakseen lisälaskua.

– Coronarian vuosihinta on edelleen sama kuin heidän tarjouksessaankin. Posion kuntaan jäävien kulujen laskelmassa oli talousarvioraamilaskelman osalta virhe, joka korjattiin. Tästä on ilmeisesti syntynyt käsitys, että sote maksaisi meille enemmän kuin ennakoimme, vaikka sisäiset vuokrat ja sote-hallinnon aineet ja tarvikkeet ovat olleet kuntaan jääviä kuluja ihan alun perinkin.

#maakuntauudistus #sote #ulkoistaminen #yhtiöittäminen

1 kommentti

  1. Vanhoilla työntekijöillä, jotka siirtyivät liikkeenluovutuksella on palkka säilynyt samana ja työehtosopimuskin (kunta-alan sopimus) on voimassa 31.2.2017 saakka. Uusia työsopimuksia, joita Coronaria
    on tehnyt, ovat olleet määräaikaisia sopimuksia, jotka eivät siirtyneet kunnalta liikkeenluovutuksena.

    Mitään uusia työpaikkoja ei siis ole syntynyt vaan päinvastoin henkilöstömäärä on jo puolessa vuodessa vähentynyt usealla kymmenellä. Ja näihin ”uusiin” työntekijöihin noudatetaan suoraan yksityisen alan työehtosopimuksia. Kenelläkään liikkeenluovutuksella siirtyneellä ei ole palkka noussut!

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.