uutiset / 03.01.2017

Kansalaiset: Vaalikampanjassa saa loukata, mutta ei valehdella

Valtaosa (77 %) suomalaisista yhtyy väittämään ”on hyvä, että vaaleissa joku uskaltaa sanoa asiat suoraan, vaikka se loukkaisi monia ihmisiä”. Vain viidennes (20 %) tuomitsee tällaisten keinojen käytön vaalikampanjassa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön mielipidetutkimuksesta.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kansa haluaa yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja

Kaksi kolmesta (68 %) on samaa mieltä väittämän kanssa, että ”maailma on niin monimutkainen ja täynnä vaikeuksia, että tarvitaan enemmän yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja”. Tulos viittaa siihen, että vaaleissa saattavat menestyä ehdokkaat ja tahot, jotka kykenevät esittämään moninaisiin ongelmiin kansalaisten mielestä ymmärrettäviä vastauksia.

Joka toinen luottaa enemmän omiin tuntemuksiin kuin asiantuntijoihin

Brexit-kansanäänestyksen ja USA:n presidentinvaalien jälkeen tuloksiin kriittisesti suhtautuvat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että äänestäjien päätökset eivät välttämättä perustu tosiasioihin, vaan tunteeseen perustuvaan luottamukseen oikeasta. Teemaa lähestyttiin väittämällä ”on parasta luottaa omiin tuntemuksiin oikeasta ja väärästä, kuin luottaa asiantuntijoiden vakuutteluihin tosiasioiden tilasta”. Suomalaisista joka toinen (47 %) yhtyy väittämään ja saman suuruinen joukko on eri mieltä (47 %). Omiin tuntemuksiin luottavat keskimäärää useammin ne, jotka ovat epävarmoja äänestäjiä, siis ovat taipuvaisia vaaleissa nukkumiseen.

Suomalaiset jakaantuvat kahtia suhtautumisessa muutokseen. Lähes joka toisen (47 %) mielestä ”vaaleissa on hyvä ravistella ja havitella muutosta, vaikka se ei toisikaan mukanaan mitään hyvää”. Saman suuruinen joukko (47 %) asettuu vastarintaan. Merkillepantavaa tuloksissa on se, että etenkin perussuomalaisten kannattajat uskovat vaaleissa ravistelun olevan hyväksi, vaikka seuraamukset olisivat kyseenalaisia.

Enemmistö tuomitsee tahallisen valehtelun vaalikampanjassa

Enemmistö (62 %) suomalaisista on sitä mieltä, että vaalikampanjassa ei missään tapauksessa saa esittää tietoisesti totuudenvastaisia väittämiä. Vajaa kolmannes (30 %) ilmoittaa, että epätosia väittämiä vaaleissa ei saisi esittää tahallisesti. Yksi kahdestakymmenestä hyväksyy sen, että vaaleissa kalastellaan ääniä virheellisillä sepityksillä tai puolitotuuksilla.

Tutkimuksessa teemaa lähestyttiin kysymällä, ”saako vaalikampanjassa esittää epätosia väittämiä tai puolitotuuksia äänten kalastelemiseksi”. Jyrkimmin vaalikampanjassa ”valehtelemiseen” suhtautuvat vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Pientä ymmärtämystä löytyy perussuomalaisten kannattajien ja kuntavaaleissa äänestämisestään epävarmojen keskuudesta.

gallup-030117

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (TNS Gallup Oy). Tutkimuksessa äänestysikäisille esitettiin äänestämistä ja vaalikampanjointia koskevia asenneväittämiä, joihin heidän tuli ottaa kantaa puolesta tai vastaan.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 26.-30.11.2016. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.046. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimusosio luettavissa: Kansalaiset loukata saa mutta ei valehdella

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400570087

#gallup #kuntavaalit #politiikka #vaalikampanja

1 kommentti

  1. Suomalaiset on pakolla opetettu luottamaan Kirjallisiin/lehdistöön ja julkiseen Yle.
    Tosiasiassa nämä vedättävät Omistaja eliitin nuolentaa
    Kansa huijataan raskaasti valtamedian jajulkisenvirkamieskomennon asiantuntia vedätyksillä. mm tutkimuksissa heikompi osapuoli jää ulkopuoplelle, ei ole nettiä, ei älykapulaa ei Twiteri, ei edes kansantahtoa

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.