uutiset / 12.06.2014

KAKS päätti helmikuun hausta: Kuntatutkimukseen 427 700 euroa

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kunnallisalan kehittämissäätiön hallitus jakoi kunta-alan tutkijoille 18 apurahaa ja myönsi rahoitusta neljälle tutkimushankkeelle.

Säätiön tämän vuoden ensimmäiseen hakuun tuli ennätykselliset 207 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 427 700 euroa.

Tämän vuoden toinen haku päättyy elokuun lopussa. Päätökset siitä tehdään joulukuussa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön päätökset 11.6.2014:

Jyväskylän yliopisto, Chydenius – instituutti, Kokkola
”Paikallisen kulttuuriperinnön hyödyntäminen maaseudun matkailuyritysten palveluissa ja tuotteissa” – tutkimushanke 60 000 euroa

Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
”Perusoikeudet syrjäkunnissa. Tutkimus sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisedellytyksistä ja avainindikaattoreista harvaanasutulla maaseudulla” – tutkimushanke 80 000 euroa

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Mikkeli
”Blogalisaation ajan toimijaverkostot liitoskuntien kehittäjinä” – tutkimushanke 50 000 euroa

Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu, laskentatoimen laitos
”Tunnuslukuprojekti” – tutkimushanke 90 000 euroa

TtM Johanna Tervala, Oulun yliopisto
”Palliatiivinen hoitotyö kotona” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

VTM Anna-Maria Tenojoki, Turun yliopisto
”Lasten elinolojen alueelliset erot” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

HM Laura Perttola, Vaasan yliopisto
”Vanhusten oikeus pitkäaikaiseen hoitoon ja huolenpitoon” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

HM Jouko Luukkonen, Tampereen yliopisto
”Yhdistymissopimuksen merkitys kuntaliitoksessa” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

HM, KM Paula Alatalo, Lapin yliopisto
”Kunnat sosiaalisen yhteiskuntavastuun toteuttajina Suomessa” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

VTT Tomi Venho, Turun yliopisto
”Suomalaisen vaalirahoituksen seurantatutkimus” – post doc työ, tutkija-apuraha 20 000 euroa

PhD Adam Czarnecki, Itä-Suomen yliopisto
”Vapaa-ajan asuminen kuntien mahdollisuutena” – post doc työ, tutkija-apuraha 10 000 euroa

HM, väitöskirjatutkija Ilona Mettiäinen, Lapin yliopisto
ERSA (European Regional Science Association) konferenssi: Regional development & globalisation: Best practices, Pietari. Matka-apuraha 1200 euroa

VTM Annukka Paasivirta, Turun yliopisto
”Sosiaalityön asiantuntijuus läheisneuvonpidossa” – lisensiaatintyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 3 000 euroa

TtM Kaisa Hänninen, Jyväskylän yliopisto
”Informaatioteknologian vaikutus hoitohenkilöstön päivittäiseen työhön” pro – gradutyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 500 euroa

Hallintotieteen ylioppilas Paula Tynskä, Tampereen yliopisto
”Yhdenvertaisuusperiaate kaavaan perustumattomissa rakennusluvissa” pro – gradutyö, Suomen Kunnallisliiton rahaston apuraha 1 500 euroa

Sosionomi Saila Lähteenmäki, Oulun ammattikorkeakoulu
”Nuorten Facebook palveluohjaus – sosiaalisen median hyödyntäminen ja kehittäminen nuorille suunnatuissa hyvinvointipalveluissa” ylempi sosiaalialan amk –työ, Hallintososionomien rahaston apuraha 1 500 euroa

TtK Hanna Repo, Turun yliopisto
”Sairaanhoitajaopiskelijan kulttuurinen kompetenssi ja etniset asenteet” pro – gradutyö, Artturi Hiidenheimon rahaston apuraha 1 500 euroa

Hallintotieteen ylioppilas Antti Kinnunen, Tampereen yliopisto
”Pelastuslaitosten johtaminen, hallinto ja hallinta” pro – gradutyö, Paavo Pekkasen rahaston apuraha 1 500 euroa

YTK Niko Vartiainen, Itä-Suomen yliopisto
”Kuntaliitosten vaikutukset kuntien nettokustannuksiin” pro – gradutyö, Jalo Lahdensuon rahaston apuraha 1 500 euroa

HK Iina Sankala, Tampereen yliopisto
”Helsingin metropolialueen hallinnonuudistus ja julkinen keskustelu” pro – gradutyö, Aarne Eskolan rahaston apuraha 1 500 euroa

KM Tapio Karvo, Jyväskylän yliopisto
”Mobiiliopetuksen käyttömahdollisuuksia” pro – gradutyö, Hallintososionomien rahaston apuraha 1 500 euroa.

HK Anniina Pesonen, Lapin yliopisto
”Tarkastuslautakunnan asema ja merkitys kunnan toiminnan valvonta – ja ohjausjärjestelmässä” pro – gradutyö, Mikko Jokelan rahaston apuraha 1 500 euroa

Rahoituksen saaneita pyydetään ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen. Lisätietoja: tutkimusasiamies Veli Pelkonen, KAKS, 0400 – 815 527

 

Jaa

 

#apuraha #Apurahat #tutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.