uutiset / 01.06.2018

KAKS teki päätökset vuoden ensimmäisestä hausta

Kunnallisalan kehittämissäätiön tämän vuoden ensimmäisessä haussa tuli yhteensä 179 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin neljälle hankkeelle ja kuusitoista tutkijaa sai apurahan.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kunnallisalan kehittämissäätiön päätökset 31.5.2018

Lapin yliopisto, ”Hallintopäätöksen elinkaari” – tutkimushanke, 50 000 euroa

Helsingin yliopisto, ”Koti sairaalana – onnistuneen kotisairaalatoiminnan edellytykset” – tutkimushanke, 70 000 euroa

Siirtolaisuusinstituutti, Turku, ”Kuntien maahanmuuttajapalvelut: arviointi nykytilasta ja muutostarpeista” – tutkimushanke, 60 000 euroa

Nuorisotutkimusseura ry., Helsinki, ”Työn, koulutuksen tai harjoittelun ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista” – tutkimushanke, 50 000 euroa

YTM Milla Mäkinen, Lapin yliopisto, ”Palveluajattelemalla kohti sosiaalista koheesiota? Tutkimus maahan muuttaneiden palvelukokemusten ja sosiaalisen ekskluusion yhteyksistä Suomessa” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

FM Simo Rautiainen, Itä-Suomen yliopisto, ”Maantieteellisten olosuhdetekijöiden haittavaikutusten mittaaminen aluepolitiikan työkaluna” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

VTM Sakari Nieminen, Turun yliopisto, ”En minä sitä tarkoittanut – poliittisen kielenkäytön kiistettävyyden teoriaa ja empatiaa” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

VTM Mervi Katainen, Helsingin yliopisto, ”Poliitikkojen ja viranhaltijoiden välisen epäluottamuksen vaikutukset poliittiseen päätöksentekoprosessiin” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

Lto, KM, YTM Terhi Ek, Jyväskylän yliopisto, ”Taikapölyä ja vuorovaikutusosaamista – varhaiskasvatuksen näkökulmia hiljaiseen tietoon ja hiljaisen tiedon siirtämisen prosesseihin” – väitöskirjatyö, tutkija-apuraha 5 000 euroa

LitM Anna Lee, Jyväskylän yliopisto, ”Neulanpistopolitiikkaa? Kuntien päätöksentekijöiden mielipiteet lasten ja nuorten liikuntapolitiikasta” – väitöskirjatyö, yksivuotinen tutkija-apuraha 20 000 euroa

VTT Tomi Venho, ”Vaalirahoitus vuoden 2018 maakuntavaaleissa” – post doc -työ, yksivuotinen tutkija-apuraha 15 000 euroa

VTT Aija Kettunen, The 5th International Conference on Evidence based Policy in Long-term Care, Wien, Itävalta, 10.-12.9.2018, matka-apuraha 1 000 euroa

DI, KTM Kirsi Keskinen, 7th International Society for Physical Activity and Health Congress (ISPAH) 15.-17.10.2018, Lontoo, Iso-Britannia, matka-apuraha 1 000 euroa

HTT Lotta-Maria Sinervo, Annual EGPA (European Group for Public Administration) conference, 5.-7.9.2018, Lausanne, Sveitsi, matka-apuraha 1 000 euroa

TtM Katja Raitio, 9th European Society on Family Relation Congress 5.-8.9.2018, Porto, Portugali, matka-apuraha 1 200 euroa

HM Petra Haapala, Annual EGPA (European Group for Public Administration) conference, 5.-7.9.2018, Lausanne, Sveitsi, matka-apuraha 1 000 euroa

KT Brita Somerkoski, Safety maailmanseminaari 2.-10.11.2018, Bangkok, Thaimaa, matka-apuraha 800 euroa

Kätilö, TtK Janita Tasa, Itä-Suomen yliopisto, ”Paperittomien raskaana olevien naisten taustatekijät sekä heidän raskauksien ja synnytysten kulku” pro gradu – työ, Suomen Kunnallisliiton rahastosta apuraha 1 500 euroa

YTK Elina Jussila, Tampereen yliopisto, ”Digitaalinen vuorovaikutus kaupunkilaisten sitouttamisessa ja osallistamisessa” pro gradu – työ, Jalo Lahdensuon rahastosta apuraha 1 500 euroa

YTK Eeva Heikkilä, Tampereen yliopisto, ”Valinnanvapaus sosiaalipoliittisena ideana – valinnanvapauden muoto sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa kokeilun perusteella” pro gradu – työ, Aarne Eskolan rahastosta apuraha 1 500 euroa

Rahoituksen saaneita pyydetään ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Lisätietoja: tutkimusasiamies Veli Pelkonen, 040 081 5527

#apuraha #apurahahaku #Apurahat #tutkimusrahoitus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.