uutiset / 09.10.2017

Enemmistö suomalaisista tyytyväisiä kuntajohtajiinsa – kriittisimpiä kuntien työntekijät

Enemmistö (55 %) suomalaisista antaa kuntansa johtajalle erittäin tai melko hyvän yleisarvosanan, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Pääkaupunkiseudulla (64 %) ja Uudellamaalla (61 %) asuvat antavat keskimäärää useammin hyviä arvosanoja. Puoluekannan mukaan keskimäärää tyytyväisempiä ovat keskustan (72 %) ja kokoomuksen (71 %) kannattajat. Perussuomalaisten tukijat antavat keskimäärää enemmän heikon yleisarvosanan (30 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Erittäin hyviä arvosanoja annetaan huomattavan kitsaasti (7 %). Huonoja arvosanoja on kuitenkin vain kuudesosan (17 %) verran. Varsin moni (28 %) ei pysty ottamaan minkäänlaista kantaa.

Kunnan palveluksessa olevat suhtautuvat kunnanjohtajaan astetta varauksellisemmin kuin väestö keskimäärin. Kuntaväestä alle puolet (47 %) antaa hyvän yleisarvosanan ja neljännes (25 %) heikon. Merkillepantavaa on se, että yli neljännes (28 %) kuntien palveluksessa olevista ei osaa tai tohdi arvioida kunnanjohtajaa.

Yleisarvosana osoittautuu paremmaksi kuin yksityiskohtaisemmat arviot oman kunnan- /kaupunginjohtajan toiminnasta. Suhteellisen hyvään arvosanaan johtavat tekijät liittyvät suhdetoimintataitoihin (48 % antaa erittäin tai melko hyvän arvosanan), yhteistyökykyyn (46 %) ja tehokkuuteen (44 %). Kunnanjohtajan vahvuuksia ovat kyky verkostojen ylläpitoon sekä toiminta sillanrakentajana ihmisten ja sidosryhmien välillä.

Suoranaisia heikkouksia ei maamme kuntajohtajilla ole. Ainoastaan neljännes epäilee kunnanjohtajan taitoja talousasioissa (22 %) ja kykyä toimia mielipidejohtajana kunnassa (24 %).

Merkillepantavaa on, että huomattava osa suomalaisista on kykenemätön ottamaan minkäänlaista kantaa asuinkuntansa johtajan toimintaan. Huomattava osa asukkaista ei tiedä, mitä kunnanjohtaja tekee, eikä tunnista kunnanjohtajaa.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 15.-20.9 2017. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.000. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimuksen taulukot luettavissa tästä.

Lisätietoja: Antti Mykkänen, 0400-5760087.

#kuntajohtajat #tutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.