uutiset / 31.08.2019

Kuntia on kuultu nihkeästi uudistusten valmistelussa 2010-luvulla

Kaksi viidestä (43 %) kunnanjohtajasta on sitä mieltä, että kuntia on kuultu niitä koskevien uudistusten valmistelussa 2010-luvulla erittäin tai melko huonosti, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Tuona aikana käytännössä kaikki eduskuntapuolueet ovat olleet hallituksessa. Joka viides (22 %) kuntajohtaja sen sijaan sanoo, että kuntia on kuultu melko hyvin päätösten valmistelussa. Reilun kolmanneksen (36 %) mielestä kuulemista on ollut jonkin verran. Yksikään kuntajohtaja ei ole täysin tyytyväinen tilanteeseen.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kriittisimpiä ovat suurten kuntien johtajat. Yli puolet suurten kuntien (55 %) (yli 50 000 asukasta) ja 5000–10 000 asukkaan kuntien (54 %) johtajista on sitä mieltä, että kuntia on kuultu erittäin tai melko huonosti. 20–50 000 asukkaan kuntien johtajista puolet (51 %) pitää kuulemista vähäisenä.

Keskisuurten kuntien (10–20 000 asukasta) johtajat ovat kaikista tyytyväisimpiä kuntien mielipiteen kuulemiseen. Heistä puolet (50 %) kokee, että kuulemista on ollut jonkin verran ja joka kolmas (33 %), että kuntia on kuultu päätöksenteossa melko hyvin. Pienimpien, alle 5000 asukkaan kuntien johtajista kaksi viidestä (39 %) on tyytymätön, joka neljäs (27 %) tyytyväinen kuntien kuulemiseen. Reilu kolmannes (35 %) heistä katsoo, että kuulemista on ollut jonkin verran.

Suurimpien kuntien johtajia arvostetaan eniten

Lähes puolet (44 %) kuntajohtajista kokee tulevansa arvostetuksi melko hyvin. Vähäinen määrä (3 %) vastanneista kuntajohtajista kokee, että häntä arvostetaan erittäin paljon. Joka kymmenes (12 %) kokee arvostuksen vähäiseksi (vähän tai erittäin vähän).

Suurimpien kuntien johtajat kokevat selvästi enemmän arvostusta kuin pienten kuntien johtajat. Neljä viidestä (78 %) yli 50 000 asukkaan kunnan johtajasta koki tulevansa arvostetuksi melko hyvin. Samoin kokivat (75 % melko hyvä arvostus) 20-50 000 asukkaan kuntien johtajat, joista yksikään ei kokenut arvostusta huonoksi.

Kuntajohtajien kokema arvostus vähenee pienimmissä, alle 5000 asukkaan kunnissa, joiden johtajista vain yksi kolmesta (33 %) arvioi arvostuksensa melko hyväksi. Yli puolet (57 %) heistä kokee arvostusta jonkin verran.

Kaikki kuviot nähtävissä tästä.

Tutkimuksen toteutus. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kysely osoitettiin Suomen kunnan- ja kaupunginjohtajille. Tutkimusaineisto on koottu verkkolomakkeella 8.-16.8.2019. Kysely lähetettiin 297 kuntajohtajalle. Vastaajia oli 121 ja vastausprosentti on 41 %. Vastausprosentit kuntakoon mukaan: alle 5000 asukasta (35,5 %), 5000–10 000 (49,3 %), 10 001–20 000 (42,9 %), 20 001–50 000 (22,9 %), yli 50 000 (42,9 %).

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087.

 

#arvostus #gallup #kunnat #kuntajohtajat

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.