uutiset / 26.05.2015

Kuntajohtajien kärki hallitukselle: Sote liikkeelle, kuntatehtäviä karsittava ja normeja purettava

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

| Kirjoittanut:

KAKS | Kuva: Merja Ojala

Sote-ratkaisun löytyminen on keskeinen tavoite hallitusohjelmalle kuntajohtajien mukaan. Yli puolet (59 %) vastanneista kuntajohtajista on tätä mieltä KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä.

Kunnat haluavat lisää vapautta. Hallitukselta toivotaan kuntien tehtävien rajoittamista, valtionosuusjärjestelmän korjaamista ja normien purkamista.

Omissa kunnissaan ja kaupungeissaan kuntajohtajat uudistaisivat useimmin palvelujen järjestämistä tuottavuuden lisäämiseksi. Uudistustyössä keskeisellä sijalla ovat palveluverkkojen kehittäminen ja yritysmaailman työkalut. Myös sote-uudistus ja normein purkaminen lisäävät tehokkuutta.

Kuntajohtajia pyydettiin nimeämään oman kaupunkinsa tai kuntansa kannalta tärkeysjärjestyksessä kolme asiaa, jotka pitäisi sisällyttää tulevan hallituksen ohjelmaan. Lisäksi kuntajohtajat valitsivat yhden tuottavuutta parantavan toimenpiteen, joka omassa kaupungissa tai kunnassa pitäisi toteuttaa kuluvalla valtuustokaudella.

Kyselyyn vastasi 75 kuntajohtajaa. Kyselyn vastausprosentti on 23 %.

Kyselyyn osallistuneista kuntajohtajista kolme edustaa väkiluvultaan yli 80 000 asukkaan kaupunkia ja seitsemän 30−80 000 asukkaan kaupunkia. 10−30 000 väkiluvun kunnista olevia kuntajohtajia on 17, 5−10 000 asukkaan kunnista 22 sekä alle viiden tuhannen asukkaan kuntien johtajia on 26.

Hallitusohjelmalta odotetaan lisää vapautta ja sote-ratkaisua

Kuntajohtajat esittivät yhteensä 209 näkemystä hallitusohjelmaan sisällytettävistä uudistuksista.

Asemansa mukaisesti kuntajohtajat esittivät useimmin kuntien toimintaa ja hallintoa käsitteleviä asioita. Yhteensä esitettiin 75 kuntiin liittyvää kohdetta, mikä muodostaa reilun kolmanneksen (36 %) kaikista ehdotuksista. Lähes puolet näistä (34 mainintaa) kohdistui kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin. Tulevassa hallitusohjelmassa tulisi vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja rajoittaa uusien velvoitteiden asettamista. Näin paikalliselle harkinnalle ja enemmän tilaa.

Kuntien talouteen liittyen kuntajohtajat nostivat esiin erityisesti valtionosuusjärjestelmän sisältämien epäkohtien korjaamisen ja leikkausten pysäyttämisen (11 mainintaa). Lisäksi vastauksissa esitettiin kuntien rahoituspohjan turvaamista.

Joitain mainintoja saivat myös kuntien hallinnon kysymykset kuten kuntarakenneuudistus ja kuntaliitokset sekä kuntapalveluiden turvaaminen.

Laajin yksittäinen teema kuntajohtajien näkemyksissä oli sote-uudistus (44 mainintaa). Sote-uudistusta koskevat vastaukset kattavat viidenneksen kaikista vastauksista (21 %).

Suurin osa vastaajista ei tarkentanut odotuksiaan sote-uudistuksen suhteen. Laajemmissa kommenteissa esitettiin sote-palvelujen kustannustehokkuuteen liittyviä tavoitteita (kannustinmekanismit, tuottajat). Seitsemässä vastauksessa ehdotettiin maakuntatason ratkaisua, neljässä vastauksessa otettiin selvästi kantaa kunnan aseman säilyttämisen sote-palvelujen järjestämisessä puolesta. Uudistuksen valmistelussa tulee huomioida kuntien näkökulma ja pyrkiä avoimuuteen. Sote-palveluihin liittyen muutamassa vastauksessa viitattiin kansalaisten omaan vastuuseen hyvinvoinnistaan.

Kuntien ja valtion suhteessa puhututti liialliset normit ja sääntely. Kuntien toimintaan kohdistuvien ja yleisten normien purkaminen keräsi 21 mainintaa.

Liikenneyhteyksiin ja tieverkostoon liittyviä näkemyksiä esitettiin 16 kappaletta, monet niistä koskivat tiettyjen valtateiden ylläpitoa.

Kaksitoista kuntajohtajaa sisällyttäisivät hallitusohjelmaan työvoimaa ja työllisyyttä koskevia teesejä, jotka koskevat muun muassa työpaikkojen kohdistamista ja vastikkeettoman työttömyystuen käyttöönottoa.

Yleisellä tasolla julkishallinto kaipaa kuntajohtajien mukaan kevennystä (neljä mainintaa) ja aluehallinnon kehittämistä (5 mainintaa).

Vastauksissa nousee esiin myös sähköisten tietojärjestelmien kehittämisestä, koulutusjärjestelmän uudistuksista, tutkimus-kehitystyön ylläpitämisestä ja liiketalouden tukemisesta muistuttavia vastauksia, kustakin aihepiiristä 3−4 mainintaa.


Lisää tuottavuutta palveluverkkoja uudistamalla

Kun kuntajohtajia pyydettiin mainitsemaan yksi omassa kaupungissa tai kunnassa tulevalla valtuustokaudella toteutettava tuottavuutta parantava toimenpide, yleisimmin käsiteltiin palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Neljästätoista vastauksessa palveluverkon uudistamista esitti neljä kuntajohtajaa. Myös yritysmaailmasta tutut työkalut ovat kuntajohtajien mieleen, kuten kuntien vapaampi kilpailu, tuottavuuden korostaminen, palvelujen tuotteistaminen ja palvelusetelityyppinen kilpailuasetelman käyttöönotto.

Normien purkamisella (14 mainintaa) tavoitellaan joustavuutta kuntien toimintaan, kuten henkilöstöön liittyviä rajoituksia höllentämällä (5 mainintaa). Tehtävien karsiminen tukee normien purkamista (3 mainintaa).

Sote-uudistus pysyi edelleen toimenpide-ehdotusten kärjessä (12 mainintaa). Sote-palvelujärjestelmän hallinto kaipaa kuntajohtajien mukaan laajempia hallinto-alueita, erikoissairaanhoidon ja muiden toimintojen taloudellista tehostamista – mutta myös kotihoidossa työajan lisäämistä asiakastyöhön.

Sähköisen asioinnin ja tietoverkkojen kehittämistä kannatetaan kymmenessä vastauksessa.

Koulujärjestelmään liittyen kuntajohtajat tukevat yhtenäiskouluratkaisua sulkemalla kouluja (noin 5 mainintaa).

 

Jaa

 

#kuntajohtajat #tutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.