uutiset / 21.01.2016

Hyviä terveyspalveluita saa, kun sinne pääsee

Missä kaikkialla saa nykyisin hyvää hoitoa? Tätä tiedusteltiin kansalaisilta monivalintakysymyksellä. Vastaajat arvioivat yksityisiä ja julkisia sairaaloita, kunnallisia ja yksityisiä terveyskeskuksia.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Kansalaisten järjestys sille, missä saa hyvää hoitoa, on seuraava: Julkinen sairaala (63 %), yksityinen terveyskeskus (62 %), kunnallinen terveyskeskus (61 %) ja yksityinen sairaala (54 %). KOKO TUTKIMUS LIITTEENÄ.

Enemmistö tuntuu ajattelevan, että palvelutarjoajalla ei ole sikäli suurta eroa, koska hyvää hoitoa saa kaikkialla. Tulos on huomionarvoinen, sillä kunnalliseen terveydenhuoltoon on kohdistettu suuresti arvostelua. Nyt saatu tulos kielii ainakin siitä, että hoitoa pidetään hyvänä, kun sinne pääsee. Tulos ei kuitenkaan kerro siitä, missä palveluja tarjoavissa organisaatioissa hoito on parasta.

Yksityisiin sairaaloihin kohdentuu julkisia vähemmän mainintoja hyvästä hoidosta. Tämä johtuu siitä, että suurimmalla osalla ei ole suoraa tai epäsuoraa tietoa yksityisissä sairaaloissa saadun hoidon tasosta. Yksityisiä palveluita käyttäneiden keskuudessa ollaan keskimäärää useammin vakuuttuneita siitä, että yksityisissä sairaaloissa saadaan hyvää hoitoa.

Väestön näkemykset ovat muuttuneet vuodesta 2013, jos mahdollista, vieläkin myönteisemmiksi. Aiempaa suurempi osa väestöstä arvioi, että etenkin julkisissa ja yksityisissä terveyskeskuksissa saa hyvää hoitoa.

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen.

Ylemmät sosiaaliryhmät ja korkeasti koulutetut näkevät, että etenkin yksityisellä puolella saa hyvää hoitoa. Vähemmän koulutettujen keskuudessa usko hyvään hoitoon horjuu palvelutuottajasta riippumatta. Eläkeläiset arvioivat, että etenkin julkiset palveluntuottajat tarjoavat hyvää hoitoa.

Yhdeksän kymmenestä tyytyväisiä käyttämiinsä terveyspalveluihin

Kunnallisia ja yksityisiä terveyspalveluita viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiltä tiedusteltiin tyytyväisyyttä saamaansa hoitoon. Tulosten mukaan hyvin harva terveyspalvelujen käyttäjä on Suomessa tyytymätön saamaansa hoitoon. Yhdeksän kymmenestä ilmoittaa olevansa vähintäänkin melko tyytyväinen palveluja tuottavasta organisaatiosta riippumatta.

Työnantajan kustantamiin yksityisiin terveyspalveluihin oli tyytyväisiä 93 prosenttia, yksityisiin terveyspalveluihin 87 prosenttia ja kunnallisiin terveyspalveluihin 84 prosenttia palvelujen käyttäjistä.

Mikäli yksityistä ja kunnallista verrataan toisiinsa, niin yksityisiä palveluja ensisijaisesti käyttäneet ovat hieman tyytyväisempiä kuin kunnallisia palveluita käyttäneet.

Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon se, että arvioitsijat ovat rakenteellisesti erilaisia. Kunnallisia palveluita käyttävät etenkin eläkeläiset ja ikääntyneet. Yksityisiä palveluita käyttävät ennemminkin työelämässä mukana olevat palkansaajat.

Tyytyväisyys yksityisiin ja työantajan kustantamiin yksityisiin terveyspalveluihin on lisääntynyt vuodesta 2013. Nyt aiempaa useampi on palveluihin erittäin tyytyväinen. Tyytyväisyydessä kunnallisiin terveyspalveluihin ei ole havaittavissa muutosta.

Lisätietoja: tutkimusasiamies Veli Pelkonen 0400-815527

#gallup #kuntapalvelut #terveyspalvelut

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.