uutiset / 24.03.2015

Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Väite ”Puolueet kykenevät valtakunnallisesti ajamaan hyvin kansalaisille tärkeitä asioita” pikemminkin torjutaan (62 %) kuin hyväksytään (31 %), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Kansalaisten epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt viime vuodesta (55 %  62 %).

Koko tutkimus on luettavissa KAKS:n verkkosivulta.

Eniten puolueiden kykyyn ajaa tärkeitä asioita uskovat SDP:n (50 %) kannattajat. Päinvastaista mieltä ovat erityisesti perussuomalaiset. Heistä peräti yhdeksän kymmenestä (86 %) ei usko puolueiden kykyyn ajaa tärkeitä asioita.

Väittämä ”Suomessa on liian paljon puolueita” jakaa kansaa. Lähes joka toinen (47 %) yhtyy väittämään ja kaksi viidestä (41 %) torjuu. Tulokset ovat muuttuneet viime vuodesta. Nyt aiempaa useampi kokee puolueita olevan liian kanssa (39 %  47 %).

Voimakkainta näkemys siitä, että puolueita on liikaa, on perussuomalaisten (60 %) ja kokoomuksen kannattajien (59 %) piirissä. Päinvastaista mieltä ovat selkeimmin vihreiden (68 %) ja vasemmistoliiton (56 %) kannattajat.

Blokkivaalit kiinnostaisivat äänestäjiä

Käsityksiä vaaleihin osallistumisen mielekkyydestä lähestyttiin myös väitteellä ”Puolueiden tulisi ennen vaaleja ilmoittaa tavoittelemansa hallituspohja, jotta äänestäjillä olisi mahdollisuus vaikuttaa maan tulevan hallituksen koostumukseen”. Ehdotus saa taakseen lähes kolme neljästä (73 %). Vain yksi seitsemästä (14 %) torjuu ajatuksen ns. ”blokkivaaleista”. Tulokset eivät ole juurikaan muuttuneet viime vuodesta.

Väite ”Eduskuntavaalit tarjoavat äänestäjälle todellisen mahdollisuuden muuttaa politiikan suuntaa” saa taakseen puolet väestöstä (51 %). Kansalaisten luottamus osallistumisen vaikuttavuuteen on kuitenkin vähentynyt viime vuodesta (60 %  51 %). Epäuskoisia (44 %) on nyt lähes yhtä paljon kuin luottavaisia. Kokoomuksen (64 %), SDP:n (64 %) ja keskustan (62 %) kannattajat ovat muita vakuuttuneempia siitä, että äänestämällä voi vaikuttaa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 14.–20.2 2015. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.022. Vastaajat edustavat maamme 18–75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087

 

Jaa

 

#gallup #kansalaiset

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.