uutiset / 23.04.2016

Kansalaiset: Kunta- ja maakuntavaalit pitäisi järjestää samaan aikaan

Enemmistö (52 %) suomalaisista on sitä mieltä, että kunta- ja maakuntavaalit tulisi järjestää yhdessä samaan aikaan ja eduskuntavaalit erikseen. Noin viidennes (21 %) katsoo, että kaikki kolme vaalia tulisi yhdistää. Niitä, joiden mielestä kaikki kolme vaalia tulisi järjestää erikseen, on vain reilu kymmenes (13 %).

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Maakuntien sisäiset ”vaalipiirit” jakavat kansan kahtia

Maakunnat ovat asukasmäärältään kovin erikokoisia. Uudellamaalla on äänestäjiä noin 1,2 miljoonaa kun Keski-Pohjanmaalla vain noin 50.000. On myös ehdotettu maakuntien jakamista pienempiin vaalialueisiin alueellisen edustavuuden takaamiseksi.

Kysyttäessä maakunnan jakamista pienempiin ”vaalipiireihin” saadaan tulokseksi lähes tasapeli.  Kaksi viidestä (40 %) kannattaa maakunnan alueen jakamista pienempiin vaalialueisiin alueellisen edustavuuden parantamiseksi. Tätä vastustaa yli kolmannes (35 %) suomalaisista.

Maakunnan jakaminen pienempiin sisäisiin vaalipiireihin viehättää etenkin keskustan (53 %) ja SDP:n (50 %) kannattajia. Kokoomuksen tukijat tyrmäävät (66 % vastustaa) ajatuksen. Kuntatyypin mukaan ehdotus maakunnan sisäisistä ”vaalipiireistä” saa keskimäärää enemmän kannatusta maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa.

Ministeri ei samaan aikaan valtuutettuna kunnassa ja maakunnassa –toimikausille rajoitteita?

Enemmän kuin kaksi kolmesta (70 %) katsoo, että maan hallituksen ministeri ei saisi toimia samanaikaisesti kunnanvaltuutettuna tai maakuntavaltuutettuna. Lisäksi enemmistö (52 %) rajaisi vaaleilla valittavien poliitikkojen toimikauden kolmeen eduskunta-, maakunta- ja kuntavaaleissa.

Äänestäjistä joka toinen (48 %) on kuitenkin sitä mieltä, että ihmisen pitää periaatteessa saada olla kaikissa vaaleissa ehdolla, jolloin äänestäjät ratkaisevat, että ketkä valitaan. Vajaa kolmannes (31 %) on eri mieltä tässä asiassa.

Lähes joka toinen (47 %) suomalainen katsoo, että äänestäjällä tulee olla mahdollisuus äänestää samaa henkilöä kunta- ja maakuntavaaleissa. Reilu kolmannes (35 %) tohtii olla eri mieltä. Asenteet ovat sikäli ristiriitaisia, että lähes joka toinen (47 %) kuitenkin yhtyy väittämään, jonka mukaan sama henkilö ei saisi olla ehdolla sekä kunta- ja maakuntavaaleissa.

Ei listavaalia

Valtaosa (70 %) suomalaisista sanoo, että henkilövaali tulee säilyttää kunta- ja eduskuntavaaleissa ja ottaa se käyttöön myös uusissa maakuntavaaleissa. Samaan hengenvetoon enemmistö (61 %) arvioi, että vaali, jossa ei voisi äänestää henkilöä listalla, vähentäisi halua käydä äänestämässä. Enemmistö (58 %) myös torjuu väittämän, jonka mukaan maakuntavaalit tulisi järjestää suljettuna listavaalina, jossa äänestetään vain ehdokaslistaa, ei yksittäistä ehdokasta. Merkillepantavaa tuloksissa on se, että listavaaliajatus ei saa kannatusta yhdessäkään väestöryhmässä.

Tutkimuksessa selvitettiin mielipiteitä maakuntavaaleista. Kyselyn toteutushetkellä oli tiedossa se, että maakuntavaaleja ei järjestetä samanaikaisesti kuntavaalien kanssa ensi vuonna keväällä. Osa kysymyksenasetteluista sivusi myös yleensä äänestämistä eri vaaleissa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 18.– 24.3 2016. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.008. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

vaalit 1 osa

vaalit osa 2

 

#gallup #kansalaiset #maakunta #vaalit

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.