“Helsingin uusi organisaatio astuu voimaan kesäkuussa 2017. Kuva: Helsingin kaupunki” / 12.01.2017

Helsingin organisaatiouudistuksessa työntekijän täytyy olla tarvittaessa valmis siirtymään uuteen tehtävään

Ketään ei irtisanota Helsingin organisaatiouudistuksessa, mutta työntekijältä edellytetään valmiutta siirtyä tehtävästä toiseen. Uravalmennus auttaa työllistymään uusiin tehtäviin.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Helsingin kaupungin organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistus on nyt puolivälissä, joten henkilöstösiirrot tulevat ajankohtaisiksi keväällä. Kaupungin vakinaisen henkilöstön palvelussuhde turvataan, jos työ organisaatiomuutoksen vuoksi loppuu.

– Kaupungin uudelleensijoituksen periaatehan on se, että ketään ei irtisanota, mutta pitää olla valmius vastaanottaa uutta työtä, kaupunginkanslian uraohjaustiimin erityissuunnittelija Ulla Kangas sanoo.

Henkilöstösuunnittelua tehdään sitä mukaa, kun uuden organisaation rakenne selviää. Vielä ei ole tarkkaan tiedossa, mitkä tehtävät loppuvat, mutta muutos koskee eniten esimies- ja asiantuntijatehtäviä. Valtaosa henkilöstöstä tulee kuitenkin jatkamaan entisissä tehtävissään. Uudistus ei vaikuta määräaikaisiin työsuhteisiin. Uudet virat ja työsuhteiset tehtävät täytetään pääsääntöisesti sisäisesti, joko sisäisellä ilmoittautumismenettelyllä tai suorasiirtoina.

Uravalmennus apuna

Helsingin kaupunginkanslian uraohjaustiimi tarjoaa vuoden 2017 alusta uravalmennustyöpajoja henkilöstölle, jonka oma työ on loppumassa toimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi. Uravalmennuksessa harjoitellaan työnhakutaitoja, mietitään työnhakijoiden omaa osaamista ja vahvuuksia sekä motivoidaan työuran suunnitteluun. Työnhakijan pitää itse aktiivisesti hakea uutta työtä.

– Työ voi muuttua. Voi olla, että uusi tehtävä ei ihan vastaa omia odotuksia. Tietysti on kaikkien etujen mukaista, että löytyy mahdollisimman paljon henkilön motivaatiota, koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä. On tärkeää, että muutoksessa oleva henkilöstö kokee pystyvänsä vaikuttamaan omaan tilanteeseensa, sanoo Kangas.

Jo keväällä 2016 kaupunginkanslia järjesti uravalmennusta pilottina noin 100:lle etuuskäsittely- ja toimistotyötä tekevälle työntekijälle, joiden työ siirtyy Kelaan vuoden 2017 alusta. Elina Väänänen osallistui uravalmennuspilottiin ja löysi uuden määräaikaisen työn kaupungin lakipalveluiden jaostovalmistelutiimistä.

– Vaikka meillä vakituisilla on irtisanomissuoja, on silti jokaisen omalla vastuulla hakeutua uusiin tehtäviin. Muuten voi helposti jäädä tilanteeseen, että paikat ovatkin menneet. Oman osaamisen kartoittaminen oli äärimmäisen tärkeää uravalmennuksessa. Ei tule aina ajatelleeksi, missä kaikessa osaamista voisi hyödyntää. Itse koen, että aina kannattaa hakeutua kiinnostavaan tehtävään, on se sitten määräaikainen tai vakituinen, Väänänen sanoo.

Pilottiryhmään osallistujilta kerättiin palautetta uravalmennuksen jatkokehittämiseksi. Haastatteluharjoituksia pidettiin yhtenä valmennuksen parhaana antina. Osa olisi kuitenkin kaivannut lisää juuri haastatteluun valmistautumista, joten tälle varataan enemmän aikaa nyt tuleviin työpajoihin.

Neljä toimialaa korvaa yli 30 virastoa

Helsinki siirtyy seuraavan valtuustokauden alussa eli ensi vuoden kesäkuussa uuteen toimiala- ja lautakuntarakenteeseen.

Nykyisestä virastorakenteesta luovutaan ja virastoja yhdistetään laajemmiksi toimialoiksi. Nykyisin neljä apulaiskaupunginjohtajaa hallinnoi yhteensä 31 hallintokuntaa ja niiden alaisia lautakuntia, johtokuntia ja toimikuntaa. Jatkossa neljä apulaispormestaria ja neljä virkamiestaustaista toimialajohtajaa johtavat neljää toimialaa ja lautakuntaa. Toimialoja ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä sosiaali ja terveys.

#organisaatiouudistus #työllistäminen #työllisyys

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.