uutiset / 21.05.2017

Ratkaisuja asuntopulaan: Pieniä asuntoja saatava rakentaa vapaasti ja toimistoista asuntoja

Kaksi kolmesta (68 %) yhtyy väittämään ”pieniä asuntoja tulisi voida rakentaa vapaasti kysynnän mukaan ilman rajoituksia”. Etenkin pääkaupunkiseudun asukkaat (77 %) olisivat halukkaita vähentämään rajoitteita rakentaa pieniä asuntoja, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Asuntojen keskikokojen sääntelyn on sanottu johtavan siihen, että rakennusyhtiöt on pakotettu rakentamaan isoja asuntoja, jotka menevät hitaasti kaupaksi. Asuntojen kokosääntelyn keventäminen taas on arvioitu lisäävän pienten ja edullisten opiskelija-asuntojen tarjontaa.

Enemmistön mielestä (54 %) toimisto- ja tuotantotiloja asutuskeskuksissa tulisi nykyistä suuremmassa määrin muuttaa asunnoiksi. Vain viidesosa (20 %) vastustaa ehdotusta. Ehdotus saa kannatusta etenkin pääkaupunkiseudulla asuvien keskuudessa (70 %).

Hyvin toimeentulevat häätäisivät ”hyvätuloiset” pois julkisesti tuetuista vuokra-asunnoista

On väitetty, että hyvätuloiset hyödyntävät aiheettomasti vuokra-asuntojen valtion tukemaa kantaa. Noin puolet väestöstä (48 %) häätäisi ”hyvätuloiset” julkisesti tuetuista vuokra-asunnoista. He yhtyvät väittämään ”julkisesti tuetuissa vuokra-asunnoissa ei tule saada asua koko ikänsä riippumatta tulotasosta”. Vajaa kolmannes (31 %) torjuu ehdotuksen.

Toimeentulo on yhteydessä suhtautumiseen asumisoikeuteen julkisesti tuetuissa vuokra-asunnoissa. Mitä paremmin toimeentuleva, sitä useammin kannatetaan vaatimusta, jonka mukaan tulojen lisääntyessä poistuisi oikeus asua tuetussa vuokra-asunnossa. Ne, jotka joutuvat tinkimään jokapäiväisistä ostoksistaan torjuvat muita useammin väittämän.

Viranomaisten tiukemmat otteet parantavat rakentamisen laatua

Enemmän kuin kaksi viidestä (44 %) allekirjoittaa väittämän ”Suomessa rakentamista säännellään liiaksi”. Lähes kaksi viidestä (38 %) torjuu väittämän. Maaseutumaisessa ympäristössä asuvista enemmistö (53 %) arvioi rakentamisen sääntelyn maassamme liian tiukaksi.

Rakentamiseen liittyen vastaajille esitettiin väittämä ”Suomessa laatua rakentamisessa ei synny kilpailun kautta, vaan sen parantamiseen tarvitaan viranomaisten tiukempaa sääntelyä”. Yli puolet (52 %) hyväksyy väittämän ja reilu neljännes (28 %) torjuu sen. Tiukemman sääntelyn kannatus näyttäisi hieman lisääntyneen vuodesta 2013 (48 % à 52 %).

SDP:n ja Vasemmistoliiton kannattajien keskuudessa on keskimäärää enemmän niitä, jotka viranomaissääntelyn kautta lisäisivät rakentamisen laatua. Perussuomalaisten tukijat uskovat muita vähemmän viranomaistoimien tehoon rakentamisen laadun parantamiseksi. Etenkin pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla uskotaan rakentamisen laadun paranevan tiukemmalla sääntelyllä.

Oman asuinalueen ja elinympäristön kehittämiseen halutaan osallistua

Kaksi kolmesta (65 %) haluaa osallistua oman asuinalueen ja elinympäristön kehittämiseen. Joka viidettä (20 %) se ei kiinnosta. Kiinnostus kasvaa iän myötä. Suurinta osallistumisinto on pääkaupunkiseudulla (72 %) ja maaseudulla (70 %). Innokkaimpia oman asuinalueensa kehittäjiä ovat sdp:n (81 %) ja keskustan (72 %) kannattajat. Erot puolueiden kannattajien välillä eivät ole suuria, sillä vähiten kiinnostusta osoittavien perussuomalaisten (62 %) ja vihreiden (63 %) kannattajienkin selvä enemmistö haluaa osallistua elinympäristönsä kehittämiseen.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (TNS Gallup Oy). Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 14.–18.4 2017 viikko kuntavaalien jälkeen. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1036. Vastaajat edustavat maamme 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimuksen liitteet luettavista tästä.

Lisätiedot: Asiamies, Antti Mykkänen, 0400-570087

#asuminen #asunnot #gallup #vuokra-asuminen

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.