uutiset / 01.04.2021

Kuolevat potilaat tarvitsevat enemmän tukea kotisairaalassa

Helsingin yliopiston tutkijan Mia Niemen mukaan kotisairaalatoiminnassa ei ole kaikkia potilaan tarvitsemia palveluja. ”Sosiaalityöntekijän, psykiatrisen sairaanhoitajan ja fysioterapeutin palveluita tulisi myös saada kotiin. Erityisesti kuolevat potilaat hyötyisivät tästä mahdollisuudesta” toteaa hankkeessa työskennellyt tutkija Mia Niemi.

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

Tuoreessa Helsingin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että onnistunut kotisairaalatoiminta edellyttää palveluiden laajentamista ja teknologian kehittämistä. Kotisairaala tarjoaa sairaalatasoista, ympärivuorokautista ja lääkärijohtoista hoitoa potilaan kotona. Potilaista suuri osa on infektiopotilaita tai kuolemaa lähestyviä palliatiivista hoitoa saavia henkilöitä.

Monelta osin kotisairaalatoiminta vastaa hyvin palvelutarpeisiin, mutta kehitettävääkin löytyi. Kotisairaalatoiminta ei ole ollut teknologisesti edistyksellistä. ”Terveysteknologian käytettävyydessä, toimintavarmuudessa ja yhteensopivuudessa on runsaasti parantamista ja tarvitaan paljon kehitystyötä, jotta teknologia voisi parhaalla mahdollisella tavalla tukea ja tehostaa kotisairaalatoimintaa”, tutkija Riikka Lämsä toteaa.

Potilaalla tai omaisella on kotisairaalassa vastuu seurata potilaan vointia ja ilmoittaa muutoksista. Heillä on oltava luottamus siihen, että he saavat välittömästi yhteyden kotisairaalaan ja lisäapua tarvittaessa. Tutkimuksen mukaan omaiset toivoivat opastusta esimerkiksi lääkehoidon toteuttamisessa ja potilaan nostamisessa. Toiminnassa on tärkeää huolehtia omaisen jaksamisesta erityisesti, jos hän hoitaa kuolevaa potilasta.

Vaikeiden asioiden puheeksiotto, keskusteluapu ja psykososiaalinen tuki ovat tärkeä osa kotisairaalatoimintaa, ja niille tulisi löytää aikaa fyysisten hoitotoimien ohessa. Professori Marjaana Seppänen korostaa, että näitä hoitajien vuorovaikutustaitoja tulisi nykyistä enemmän tukea koulutuksella. Samoin tarvitaan palliatiivisen hoidon erikoistumisopintoja tai jatkuvaa työpaikkakoulutusta, koska suurella osalla potilaista oli kuolemaan johtava sairaus.

Kotisairaalatoiminnan vakiinnuttaminen paikalliseen palvelukokonaisuuteen edellyttää yhteistyötä ja neuvottelua muiden toimijoiden kanssa. Tämä selkiyttää rooleja ja päällekkäiseltä työltä vältytään. Tarvitaan aktiivista tiedottamista sekä paikallistasolla että alueellisesti, jotta potilaita saadaan kotisairaalaan.

Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopistossa Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoituksella. Koti sairaalana – onnistuneen kotisairaalatoiminnan edellytykset julkaistaan Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) Julkaisut-sarjassa.

Lisätietoja: Tutkija Riikka Lämsä, p. 040 529 8343, riikka.lamsa@helsinki.fi

Koti sairaalana – Onnistuneen kotisairaalatoiminnan edellytykset

#kotisairaala #sairaanhoito #teknologia #terveydenhuolto

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.