uutiset / 21.02.2014

Kevätkauden tutkimusrahoitushaku umpeutuu 28. helmikuuta – Vuosi 2013 hyvä tutkimusvuosi KAKSille

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

| Kirjoittanut:

Eeva-Liisa Hynynen | Kuva: Karl-Erik Nygren

Nina Nygren väitöstilaisuudessaan Tampereen yliopistossa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamia väitöstutkimuksia valmistui viime vuonna kaikkiaan kuusi. Sen lisäksi saatiin päätökseen viisi säätiön rahoittamaa laajaa tutkimushanketta. Viime vuoden saldo on hyvä: tieteellinen tutkimus per kuukausi – pois lukien heinäkuu.

Vuoden 2014 KAKSin kevätkauden tutkimusrahoitushaku päättyy viikon kuluttua helmikuun umpeutuessa. Kuntatutkimus on jatkumo; uudet tutkimukset saavat alkunsa samanaikaisesti kun laajoja tutkimushankkeita, Post doc – ja väitöstutkimuksia valmistuu.

Viime vuonna valmistui viisi KAKSin rahoittamaa laajaa tutkimushanketta: Turun yliopiston Kuntavaalit 2012 mediassa, Itä-Suomen yliopiston Millä tiedolla kuntia johdetaan, Tampereen yliopiston Mistä koti huostaanotetulle lapselle, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen Kuntarakenne ja alueiden elinvoima sekä Vaasan yliopiston Pelastakaa koulukiusattu.

Kuuden väitöstutkimuksen aiheet vaihtelivat varhaiskasvatuksesta kuntien elinkeinotoimintaan.

Pauliina Lehtonen väitteli helmikuussa Tampereen yliopistossa aiheenaan 
Julkisesti uskottavat – Kansalaisten kokemuksellinen tieto ja performatiiviset osallistumiskäytännöt.

Kirsi Alilan väitösaihe oli Varhaiskasvatuksen laadun ohjaus ja ohjauksen laatu. Hän väitteli toukokuussa Tampereen yliopistossa – kuten myös Tuija Prusi elokuussa aiheenaan Kuntien itsehallinnollinen asema kaavoituksessa.

Lokakuussa Turun yliopistossa väitteli Jarkko Heinonen aiheenaan Kunnan yritysilmapiirin vaikutus yritystoiminnan kehittymiseen.

Kaksi väitöstä samana päivänä samalla kellonlyömällä


Sole Molander saapuu väitöstilaisuuteensa marraskuussa 2013

Varsinainen superperjantai koettiin 15. marraskuuta, kun Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa väitteli Sole Molander tuotantotaloudesta aiheenaan Productivity and Services – Safety Telephone Services for The Elderly (Palvelujen tuottavuus – vanhusten turvapuhelinpalvelut) ja Tampereen yliopistossa Nina Nygren aiheenaan Liito-oravan suojelun poliittinen prosessi ja suunnitteluvara Tampereen kaupunkiseudulla.

Poikkeukselliseksi superperjantain teki vielä se, että molemmat väitöstilaisuudet alkoivat samanaikaisesti klo 12.

– Vastaavanlaista tapahtumaa en muista Kunnallisalan kehittämissäätiön historiasta, sanoo tutkimusasiamies Veli Pelkonen.

Sole Molanderin väitöstutkimus osoittaa, että palvelu on tuottavaa vain, jos asiakas kokee aidosti saavansa palvelua. Tutkimus todentaa, että palvelun tuottajan tehokkuutta ja asiakkaan kokemaa palvelun laatua voidaan parantaa samanaikaisesti – ja tämä parantaa organisaation tuottavuutta.

Molanderin tutkimuksen kohteena olivat turvapuhelinkeskukset. Tutkijan mukaan tulokset ovat sovellettavissa myös muihin call center -palveluihin ja teknologia-avusteisten palvelujen kehittämiseen.

Nina Nygrenin väitöstutkimus pureutui sen sijaan ongelmaan, joka tunnistetaan kasvavien kaupunkiseutujen kaavoitusorganisaatioissa: liito-oravien suojelukysymykseen.

Nygrenin tutkimus osoittaa, että liito-oravien suojelua on mahdollista parantaa paikallisen yhteistyön avulla

Liito-oravien asuttamien pienten alueiden tiukka suojelu on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen ongelmia erityisesti kasvavien kaupunkiseutujen maankäytön suunnittelussa.

– Toisaalta liito-oravien aiheuttamat ongelmat antavat erilaisille toimijoille mahdollisuuksia haastaa paikallisia suunnitelmia ja politiikkaa, Nygren havainnoi.

Nygrenin väitöskirja ei tyydy ainoastaan todentamaan suojelukiistoja ja niihin johtaneita kehityskulkuja. Tutkija esittää jopa keinoja ratkaista liito-oravasta johtuvia hankalia suunnittelu- ja kiistatilanteita.

Tällaisia uudenlaisia suojelukeinoja kehitettiin Tampereen kaupunkiseudulla kahdessa tutkimus- ja kehityshankkeessa, joihin väitöstutkimus perustuu.

Kuluva vuosi käynnistyi hyvin

Myös vuosi 2014 on alkanut KAKSin tutkimustoiminnassa vilkkaana. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimus Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät julkistettiin 21. tammikuuta.

KAKSin tukema vuoden ensimmäinen väitös tapahtui 31. tammikuuta. Tuolloin Tanja Matikainen väitteli Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheenaan Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana.

Vuonna 2013 valmistuneet tutkimushankkeet:

Vuonna 2013 valmistuneet väitöstutkimukset:

Kirsi Alila:
http://www.uta.fi/edu/uutinen.html?id=84770

Jarkko Heinonen:
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet/Sivut/kuntapaattajien–asenne-yritystoimintaa-kohtaan-vaikuttaa-alueen-taloudelliseen-menestymiseen.aspx

Pauliina Lehtonen:
http://www.uta.fi/english/doctoralschool/ilmoitus.html?id=82247

Sole Molander:
http://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/vaitos-palvelu-on-tuottavaa-vain-jos-asiakas-kokee-saavansa-palvelua

Nina Nygrén:
http://www.uta.fi/english/doctoralschool/ilmoitus.html?id=89131

Tuija Prusi:
http://www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/arkisto/tiedote.html?id=86263

Vuoden 2013 apurahapäätökset:

Jakopäätös kesäkuu 2013:
http://www.kaks.fi/node/6666

Jakopäätös joulukuu 2013
http://www.kaks.fi/node/6953

 

Jaa

 

#Apurahat #tutkimus #väitös

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.