Etelä-Pohjanmaa / 27.11.2013

Polemiikki-uutiset: Seinäjoki kokeilee: Miten nuoret saadaan irti toimeentulotuesta?

Jaa artikkeli Facebook Twitter LinkedIn Sähköposti

| Kirjoittanut:

Markku Juusola | Kuva: Seinäjoen kaupunki

Seinäjoen kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Riitta Suojanen.

Nuoret etsivät ryhmätyönä ja omilla ehdoillaan keinoja hallita elämäänsä sekä irrottautua toimeentulotuesta. Tapahtumapaikkana on Mediapaja, jonka järjestää Seinäjoen kaupunki. Ensi heinäkuussa nähdään, onko nuorten elämä kääntynyt parempaan suuntaan.

Seinäjoen sosiaalikeskus kokeilee uudenlaista lähestymistapaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Tavoitteena on lisätä nuorten valtaistumista, elämänhallintaa ja vähentää toimeentulotuen ja sosiaalityön tarvetta. Toiminta käynnistyi lokakuussa ja tuloksia pitäisi syntyä ensi heinäkuuhun mennessä.

Mediapajassa nuoret tekevät kuvaa, videota ja ääntä omasta elämästään ja ympäristöstään. Tuloksena pitäisi olla tietopaketti nuorten elämästä Seinäjoella, nuorten omalla äänellä kerrottuna. Julkaisukanavat päätetään hankkeen edetessä, mutta todennäköisesti paketti päätyy verkkojulkaisuksi.

Seinäjoen sosiaalikeskus houkuttelee kokeiluun enintään kahdeksan toimeentulotuen varassa elävää 19-25-vuotiasta. Nuorille suunnataan sosiaalityötä, johon kuuluu Mediapaja -jakso. Se puolestaan koostuu kuntouttavasta työtoiminnasta, kansalaisopiston kurssitarjonnasta sekä ryhmämuotoisen sosiaalityön yhdistämisestä.

Aloite lähti Seinäjoen sosiaalitoimesta viime keväänä. Hankkeessa yhdistyy monta tavoitetta ja toimintamallia, joita haluttiin kokeilla.

Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Suojanen kertoo, että sosiaalikeskus halusi tehdä yhteistyötä muiden kunnan toimialojen ja kolmannen sektorin kanssa.

Mediapajatoiminnalle löytyi helposti luonteva kumppani kansalaisopistosta. Toisaalta sosiaaliohjaavat halusivat kokeilla, onnistuisiko yhteistyö ja ryhmäytyminen myös nuorten toimeentulotuen asiakkaiden kesken.

Sosiaaliohjaavat tarttuivat puhelimiinsa ja kysyivät 30 nuorelta, haluaisivatko nämä osallistua tällaiseen kuntouttavan työtoiminnan kokeiluun. Enintään kahdeksan valitaan mukaan.

Nuoret työskentelevät ryhmässä kansalaisopiston opettajan johdolla Mediapajassa ja tapaavat sosiaaliohjaajia säännöllisesti. Mukana on kaikkiaan kaksi sosiaalityöntekijää ja kolme sosiaaliohjaajaa.

Tavoitteena parempi arki

Koko asiakasryhmälle tehdään kaksi kertaa arviointi THL:n nettilomakkeella. Siinä mitataan tavoitteiden, tilannetekijöiden ja käytettyjen menetelmien vaikuttavuutta.

– Pyrimme lisäksi tekemään vertailuarviointeja sellaisille asiakkaille, jotka eivät ole hankkeessa mukana. Lisäksi hankkeen tiimoilta syntyy sosiaalityön pro gradu-tutkielma, kertoo Suojanen.

Tavoitteena on, että nuorille syntyisi parempi polku kohti tavallista arkielämää. Tässä mallissa joku on aiempaa enemmän läsnä nuorten elämässä. Nuoret työskentelevätitsenäisesti ja yhdessä – voidaan puhua vertaistuesta.

Jos tavoitteet toteutuvat, voidaan kaiketi sanoa, että nuorten voimaannuttaminen

 

Jaa

 

#polemiikki #tutkimus

Kommentit

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.